Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Udruga Lijepa naša se zalaže i predlaže umanjenje koncesijske naknade koncesionarima plaža i marina koje imaju Plavu zastavu jer koncesionari ulažu znatna financijska sredstva u opremanje plaža i marina i održavanje objekata na njima kako bi ispunili kriterije Plave zastave.

Gro hrvatskih plaža i marina smjestio se na obalnom području i otocima, točnije na pomorskom dobru kako je to definirano zakonskim propisima i od posebnog su interesa za turizam Republike Hrvatske.

Pomorsko dobro vrlo je osjetljiv ekosustav, a život u moru raznovrsniji je nego na kopnu i zato ga je potrebno dodatnim mjerama zaštititi. Jedna od mjera zaštite je i program "Plava zastava za plaže i marine".

 

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnijim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Plava zastava je najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine.

Intelektualni vlasnik programa Plava zastava i međunarodni voditelj je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), koju je utemeljilo Vijeće Europe 1981. godine. Udruga Lijepa naša postala je članom Zaklade 1997. godine i time stekla pravo na provedbu svih programa Zaklade (Plava zastava, Eko-škole, Zeleni ključ, Mladi izvjestitelji za okoliš, Učenje o šumama) na području Republike Hrvatske. Program Plava zastava provodi se u 50-ak zemalja u svijetu, a 2011. Godine na sjevernoj hemisferi njome je nagrađeno 2927 plaža i 626 marina od čega 104 plaže i 19 marina u Republici Hrvatskoj.

Program Plava zastava počiva na strogim kriterijima koji su podijeljeni u četiri grupe za plaže i marine:

  1. odgoj i obrazovanje za okoliš i informiranje javnosti
  2. kvaliteta vode
  3. upravljanje okolišem
  4. sigurnost i usluge

Prema važnosti kriterija dijelimo ih na obvezatne i preporučljive.

Ciljevi koji se postižu provedbom programa Plava zastava mogu se podijeliti na kratkoročne ciljeve i dugoročne ciljeve.

Kratkoročni ciljevi žele čim prije uspostaviti standarde Plave zastave kako bi se destinacija učinila privlačnijom i kako bi čim prije profunkcionirala nacionalna i europska pravno-obvezujuća dimenzija odgovornog upravljanja plažama i marinama.

Dugoročnim ciljevima želi se princip održivog i uravnoteženog razvitka ugraditi u svijest svih koji obalni pojas i more, te kopnene vode i vodno dobro koriste na bilo koji način, a prije svih mjesnog stanovništva i zaposlenih u marinama i plažnim objektima, te turista i gostiju.

Plava zastava dodjeljuje se na razdoblje od jedne godine-sezone (za plaže u Hrvatskoj je od 01.06. do 30.09., a za marine od 01.06. do 31.12.).

Postupak kandidature za Plavu zastavu jednak je u svim zemljama koje provode ovaj program. Zainteresirani koncesionari šalju svoju prijavu i upitnike nacionalnom voditelju programa Plava zastava, koji ih obrađuje i predstavlja Nacionalnom ocjenjivačkom sudu za Plavu zastavu koji se sastoji od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva, udruženja lokalnih zajednica, udruženja marina, Hrvatskog crvenog križa, Udruge Lijepa naša i srodnih udruga, stručnjaka za obrazovanje i drugih stručnjaka.

Kandidature odobrene od strane Nacionalnog ocjenjivačkog suda prosljeđuju se Međunarodnom ocjenjivačkom sudu za Plavu zastavu koji na temelju dostavljenih podataka od strane koncesionara i Nacionalnog ocjenjivačkog suda donosi konačnu odluku i objavljuje ju na web-stranicama Plave zastave. Kako bi se osigurala kontrola provedbe kriterija, tijekom cijele sezone vrše se nacionalne i međunarodne inspekcije, a gosti i korisnici plaža/marina potiču se da obavijeste nacionalnog voditelja u slučaju uočenog kršenja kriterija. Za praćenje sanitarne kakvoće mora za kupanje zaduženi su županijski zavodi za javno zdravstvo, koji rezultate šalju koncesionarima plaža, a dostupni su javnosti na web-stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (www.mzopu.hr).

Više informacija o programu Plava zastava možete naći na web-stranicama Udruge Lijepa naša: www.lijepa-nasa.hr

Biografija

Arhiva istaknutih mišljenja

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.