Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Osnovne informacije - djelatnosti, ciljevi, vizija

Lučka uprava Rijeka osnovana je 1996. godine kao prva lučka uprava u Republici Hrvatskoj.

Upravljanje i planiranje strateškog razvoja riječke luke glavne su djelatnosti lučke uprave i razlog njenog osnivanja, dok su gospodarske funkcije preuzeli brojni koncesionari, odnosno privatne tvrtke, što je u skladu s tranzicijom gospodarstva prema tržišnoj ekonomiji.

Riječka je luka otvorena za javni promet, a prema veličini i značaju proglašena je lukom od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Ova promjena utjecala je pozitivno na poslovanje tijekom kojeg su započeti i ostvareni vrijedni projekti: Samsung – opremanje kontejnerskog terminala i terminala za rasuti teret, kao i brojne komponente Rijeka Gateway projekta.

Osnovni ciljevi Lučke uprave Rijeka, uz djelatnost upravljanja lučkim područjem (smještenim na četiri odvojene lokacije – (Rijeka, Bakar, Raša i Omišalj), vidljivi su kroz spomenuto planiranje strateškog razvoja, kao i modernizaciju i jačanje konkurentnosti riječke luke. Lučka uprava Rijeka posebno valorizira riječki prometni pravac pa ujedno predstavlja i jedinu referentnu instituciju za vođenje razvojnih infrastrukturnih planova i projekata. Rijeka Gateway projekt složeni je razvojni program koji ima za cilj usklađivanje lučko – operativnih zahtjeva sa urbanim dijelom gradskog područja, te prometno povezivanje lučkog područja s međunarodnim cestovnim i željezničkim koridorima. Jedinstveni i motivirajući cilj koji će se dostići dovršenjem Rijeka Gateway projekta jest jačanje konkurentnosti riječke luke i riječkog gospodarstva u cjelini. Da bi se zacrtani planovi i ostvarili, pokrenuto je niz vrijednih međunarodnih projekata uz pristupanje strukovnim udrugama poput NAPA (udruženje sjevernojadranskih luka), MedCruise, ESPO, EcoPorts, IAPH, EIA, IACP i drugim. Djelovanje u članstvima olakšava komunikaciju i korisno je za kreiranje lučke politike i dugoročne strategije razvoja.

Uključivanje u međunarodne aktivnosti predstavlja spremnost sudjelovanja u brojnim projektima poboljšanja prometne infrastrukture, u vidu ostvarivanja daljnjeg razvoja riječke luke, kako gospodarskog tako i socijalnog.

Glavna motivacija Lučke uprave Rijeka leži u podizanju opće organizacijske sposobnosti i ostvarivanju ciljeva koji se ogledaju kroz uspješno praćenje krupnih investicijskih projekata, povećanje ulaganja u kvalitetu i modernizaciju, a sve radi jačanja konkurentnosti riječke luke i prometnog pravca uopće.

Vizija

Riječka luka kao vodeća hrvatska luka postat će najveća kontejnerska luka u regiji i jedna od najvažnijih luka za povezivanje Dalekog istoka i Srednje Europe s posebnim naglaskom na brigu o okolišu, sigurnost brodova i lučkih prostora, te odgovornom poslovanju i suradnji s lokalnom zajednicom u okruženju. Riječka luka razvija se kao južni pravac za tržište Srednje Europe sa statusom nove, snažne, konkurentne i sigurne mediteranske luke, namijenjene kako prometu roba, tako i prometu putnika.

O važnosti Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Na riječkom lučkom području kojim upravlja Lučka uprava Rijeka obavlja se velik broj djelatnosti koje obuhvaćaju: brigu o građenju, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprijeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje; građenje i održavanje lučke podgradnje; stručni nadzor nad građenjem, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje); osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu, te osiguranje reda u luci; osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili usluga za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata (čuvanje luke, vatro zaštita); prihvat otpada s plovnih objekata i organiziranje njegovog zbrinjavanja; donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone; davanje koncesija i dozvola za obavljanje aktivnosti i korištenje lučke podgradnje i nadgradnje; usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području i sl.

Za sve navedene djelatnosti odgovorna je isključivo Lučka uprava Rijeka, a da bi se ove djelatnosti obavljale što učinkovitije, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama od izuzetne je važnosti za skladno, učinkovito i propisno upravljanje.

Eventualne neusklađenosti i manjkavosti Zakona, mogu otežati obavljanje spomenutih aktivnosti na lučkom području i negativno utjecati na provedivost pojedinih projekata. Stoga i u ovom segmentu Lučka uprava Rijeka ima posebnu ulogu, ali i priliku da upozori nadležna tijela za pomorski promet i pripadajuće zakonodavstvo, te ukaže na moguće posljedice.

Ispred Lučke uprave Rijeka iskazujem zadovoljstvo da se proces donošenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je prema svemu rečenom od osobite važnosti za poslovanje luka, bliži kraju i uvjeren sam da će se njegovim stupanjem na snagu otvoriti veće mogućnosti i ponuditi kvalitetnija rješenja za daljnji razvoj lučkog sustava ne samo u Rijeci već u cijeloj Republici Hrvatskoj.

 

Biografija

Arhiva istaknutih mišljenja

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.