Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Pretražite Narodne novine

Pravni propisi - Pomorsko dobro

 • Pomorski zakonik (N.N. 17/94., 74/94., 43/96.)
 • Pomorski zakonik (N.N. 181/04., 76/07., 146/08.)
  Članak 1031. Pomorskog zakonika (N.N. 181/04) ukinuo je Zakonik osim odredaba o upisu brodova.

Koncesije i javna nabava

 • Zakon o koncesijama (N.N. 143/12.)
 • Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07., 125/08.)

Pomorsko dobro i morske luke

 • Zakon o morskim lukama (N.N. 108/95., 6/96., 137/99., 97/00.)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 141/06., 38/09.)

Luke

 • Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (N.N. 110/04.)
 • Uredba o određivanju luka otvorenih za međunarodni promet ( N.N.8/06.)
 • Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene N.N. 110/04., 82/07.)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (N.N. 94/07., 79/08.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (N.N. 90/05., 10/08., 155/08.)

Granice – koncesije - evidentiranje pomorskog dobra

 • Uredba o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra (N.N. 8/04., 82/05.)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 23/04., 101/04., 39/06., 63/08.)
 • Uredba o dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 102/11)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (N.N. 83/112)
 • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (N.N.36/04., 63/08.)
 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (N.N. 29/05., 7/98.)
 • Pravilnik o Upisniku koncesija na pomorskom dobru (N.N. 176/04.)
 • Pravilnik o kriterijima za produženje roka trajanja koncesije (N.N. 112/07.)

Hidrografija

 • Zakon o hidrografskoj djelatnosti (N.N. 68/98., 110/98., 163/03.)

Upravni postupak i upravni sporovi

 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N. 47/09.)
 • Zakon o upravnim sporovima (S.L. 4/77., N.N. 53/91., 9/92., 77/92.)

Obvezni odnosi

 • Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05., 41/08.)

Stvarna prava

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N.16/07.)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08.)

Turizam

 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (N.N. 92/10)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (N.N. 68/07.)
 • Pravilnik o razvrstaju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (N.N. 72/08.)
 • Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (N.N. 109/96.)

Urbanizam - Građenje - Prostorno uređenje

 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (N.N. 69/09., 128/10.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (N.N. 116/07.)

otvorena pitanja

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Danije Frka 200px

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.