Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Olga JelčićOlga Jelčić rođena je u Laškom. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zadru, a Pravni fakultet u Beogradu, gdje je stekla zvanje dipl. iur. Na Pravnom fakultetu u Beogradu završila je poslijediplomski znanstveni studij iz materijalnog građanskog prava i stekla akademski stupanj magistre pravnih znanosti. Položila je pravosudni i javnobilježnički ispit.

Olga Jelčić radila je u poduzeću Bagat u Zadru na radnom mjestu pravnog referenta, a zatim rukovoditelja pravne službe. Nakon stjecanja propisanih uvjeta 1969. godine izabrana je za sutkinju Općinskog suda u Zadru, te 1975. godine za sutkinju tada Okružnog potom Županijskog suda u Zadru. Uz redovni rad sutkinje u građanskom odjelu Olga Jelčić napisala je više stručnih referata za proširene sjednice građanskog odjela Vrhovnog suda i pripremala materijale za publiciranje sudske prakse. Dužnost predsjednice građanskog odjela obavljala je od 1990. godine pa do 2000. godine, kada je imenovana na dužnost pomoćnice ministra pravosuđa u Upravi za građansko pravo. Za sutkinju Vrhovnog suda Republike Hrvatske Olga Jelčić je izabrana 2002. godine, koju dužnost je obavljala u građanskom odjelu suda do umirovljena 2008. godine.

Napisala je i objavila više desetaka znanstvenih i stručnih radova iz područja materijalnog te procesnog građanskog prava.

Olga Jelčić bila je predavač na brojnim stručnim edukacijskim seminarima u organizaciji Narodnih novina, Novog informatora i Inženjerskog biroa iz Zagreba, Pravnog fakulteta u Splitu i Rijeci te Hrvatske odvjetničke komore i Hrvatske javnobilježničke komore. U općoj redakciji Olge Jelčić, a u organizaciji Narodnih novina održano je više seminara sa kojih su objavljene zbirke radova na temu: Nekretnine kao objekti imovinskih prava. Bila je članica ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita. Objavila je više radova u kojima se obrađuju instrumenti osiguranja tražbina („Osiguranje tražbina prijenosom vlasništva i prava,“ „Hipoteka na nekretnini – odnos prema fiducijarnom vlasništvu,“ „Novo fiducijarno osiguranje tražbina“ i dr.)

Sudjelovala je kao član stručne radne grupe u izradi prijedloga nekoliko zakona, među ostalima i Zakona o parničnom postupku, Zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i dr.

Obradila i analizirala je niz imovinsko pravnih pitanja o pomorskom dobru, te je istovremeno ponudila odgovarajuća rješenja.

Olga Jelčić se danas aktivno bavi pravnom strukom i obnaša dužnost arbitra pri Izbranom sudištu pri HGK, arbitar je pri A.I.C. Forum Adriatic and lonian International Court, članica je komisije pri HGK za polaganje ispita za posrednike u prometu nekretnina, te suradnica na specijaliziranom portalu Pomorsko dobro u Hrvatskoj na kojem objavljuje stručne radove i sudjeluje na savjetovanjima.

otvorena pitanja

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Danije Frka 200px

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.