Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Vanja Seršić

Osobni podaci:

Vanja Seršić

Banjol 100, 51280 Rab, Hrvatska

oženjen, otac dvoje djece

Datum i mjesto rođenja: 21. lipnja 1960., Sarajevo, BiH

Državljanstvo: Hrvatsko

Zanimanje: Savjetnik za pomorsko dobro i morske luke

Zvanje: Doktor pravnih znanosti

Obrazovanje:

 • Godine 2013. Nacionalno vijeće za znanost, Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje prava, na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci potvrdilo mi je izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje prava, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
 • Godine 2012. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, obranio doktorsku disertaciju na temu „Upravljanje pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj“ te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i opće prometno pravo.
 • Godine 2010. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u okviru poslijediplomskog studija Pomorsko pravo i pravo mora, obranio magistarski rad na temu „Koncesije za iskorištavanje kopnenog dijela pomorskog dobra, površine mora, podmorja, morskog dna i morskog podzemlja“ te stekao akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i opće prometno pravo.
 • Postdiplomant na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Pomorsko pravo i pravo mora na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 2004. godine.
 • Pravosudni ispit položio pred komisijom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 2000. godine.
 • Položio državni stručni ispit za pristav I vrste zvanja pred Državnom ispitnom komisijom, Ministarstva uprave, Republike Hrvatske 1998. godine.
 • Položio stručni ispit za visoku školsku spremu pred nadležnom komisijom RSUP BiH 1987. godine.
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1986. Godine.
 • Završio III Gimnaziju u Sarajevu 1978. godine.

Radno iskustvo:

 • Od prosinca 2018. do danas vlasnik SARABAS-KONZALTING obrta za poslovno savjetovanje i usluge, gdje radi kao voditelj obrta za pravni konzalting, nekretnine i marketing i kao specijalista obavlja posao Savjetnika za pomorsko dobro i morske luke.
 • Od rujna 2016. do rujna 2017. radio kao Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.
 • Od svibnja 2015. do rujna 2015. radio kao Savjetnik za imovinsko pravne poslove i pomorsko dobro u Upravnom odjelu za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba.
 • Od travnja 2014. do svibnja 2015. radio sam kao vršitelj dužnosti Pročelnika Upravnog odjela za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba.
 • Od studenog 2009. do travnja 2014. radio sam u Gradu Rabu kao Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba.
 • Od kolovoza 2009. do studenog 2009. radio sam kao Voditelj službe za unutarnju reviziju te kao vršitelj dužnosti predstojnika Ureda Grada Raba.
 • Od 2006. do kolovoza 2009. radio sam u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, kao Samostalni stručni suradnik za pravne poslove.
 • Od 2001. do 2006. radio sam na Rabu, u Gradu Rabu, kao Predstojnik ureda Grada Raba.
 • Od 1997. do 2001. radio sam na Rabu, u Primorsko-goranskoj županiji, Uredu za imovinsko-pravne poslove, kao Samostalni upravni referent za denacionalizaciju.
 • Od 1995. do 1997. radio sam na Rabu, u Arbex d.o.o. trgovačko društvo za djelatnost turizma i ugostiteljstva, kao Direktor.
 • Od 1993. do 1994. radio sam u Rijeci, u IDFS d.o.o. trgovačko društvo za djelatnost konsignacione i komisione prodaje roba, kao Direktor marketinga.
 • Od 1986. do 1992. radio sam u Sarajevu, u MUP-u BiH, Odjel za suzbijanje općeg kriminaliteta, Odsjek za droge, kao Viši inspektor za suzbijanje nedozvoljene trgovine opojnim drogama.

Članstvo u stručnim udrugama:

 • Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
 • Institut za javnu upravu

Članstvo u civilnim i sportskim udrugama:

 • Član sam „Big Game klub Rab“.
 • Član sam Jedriličarskog kluba „Rab“.
 • Član sam Matice hrvatske ogranak Rab.
 • Član sam Nogometnog kluba „Rab“.
 • Član sam Udruge antifašista otoka Raba.

Specifično iskustvo i znanja:

 • Bio sam član Županijskog povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra na području Primorsko-goranske županije od 2009. do 2015.
 • Bio sam član Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Kampor na Rabu od 2010. do 2014.
 • Bio sam član nadzornog odbora Merkura d.o.o. Rab u periodu od 2005. do 2010.
 • Bio sam član Službeničkog suda Primorsko-goranske županije od 2008. do 2009.
 • Bio sam član Županijskog povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra na području Primorsko-goranske županije od 2001. do 2005.
 • Bio sam predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab u dva navrata i to od 2004. do 2006. i u periodu od 1999. do 2004.

Učešće na savjetovanjima kao autor i izlagač teme:

 • Učestvovao u siječnju 2018. kao izlagač u Zagrebu na znanstveno stručnom skupu Instituta za javnu upravu povodom obljetnice postojanja Europske povelje o lokalnoj samoupravi, na temu „Europska povelja o lokalnoj samoupravi i decentralizacija“
 • Učestvovao u svibnju 2015. godine u Malom Lošinju kao izlagač na savjetovanju „Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i druga aktualna pitanja pomorskog i prometnog prava“ u organizaciji Hrvatskog društva za pomorsko pravo na temu „Integralno upravljanje pomorskim dobrom i decentralizacija“
 • Učestvovao u svibnju 2015. godine u Zagrebu kao izlagač na savjetovanju Nekretnine 2015. u organizaciji Novog informatora na temu „Integralno upravljanje pomorskim dobrom i decentralizacija“.
 • Učestvovao u ožujku 2015. godine u Zadru kao izlagač na interaktivnom pravnom praktikumu u organizaciji pravnog portala IUS INFO na temu „Pomorsko dobro“.
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstvenom skupu „Pomorsko pravo i pravo mora: jadranske zemlje u europskim okvirima“ u organizaciji HAZU Jadranski zavod u studenom 2014. sa temom „Pravni problemi morske obale (u svjetlu europskog i hrvatskog prava)“
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora u Rabu 2014., sa temom „Sličnosti i razlike upravljanja srodnim općim dobrima“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2014., Sveučilište u Splitu Pravni fakultet i Grad Rab, Rab 2014.
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora u Rabu 2013., sa temom „Pomorsko dobro jučer, danas i sutra“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 6.-8. lipnja 2013., Sveučilište u Splitu Pravni fakultet i Grad Rab, Rab 2013.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti pomorskog prava, prava mora i prava turizma u Rabu 2012., sa temom „Integralno upravljanje pomorskim dobrom“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2010. – 2012., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2012.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti pomorskog prava i prava mora u Rabu 2011., sa temom „Razgraničenje jedinica lokalne samouprave na moru“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2010. – 2012., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2012.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na savjetovanju o pomorskom dobru u Zadru 2006., sa temom „Koncesijsko odobrenje kao instrument gospodarskog iskorištavanja dobara s posebnim osvrtom na pomorsko dobro“ koji je objavljen u monografiji Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb travanj 2006.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na savjetovanju o pomorskom dobru u Zadru 2005., sa temom „Pomorsko dobro i jedinice lokalne samouprave“ koji je objavljen u monografiji Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb ožujak 2005.

Učešće na savjetovanjima sa priopćenjima:

 • Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse Opatija 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.
 • Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse Opatija 2009.

Znanje stranih jezika:

Služim se engleskim, španjolskim, talijanskim i ruskim jezikom.

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.