Stručni portal pomorsko dobro

Maritime Public Domain - Maritime Demesne - 13 godina s vama

osvrt na zakon

Pokrovitelji

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

Građenje, upravno sudka praksa i pravna zaštita na pomorskom dobru

Pokrovitelji
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Mjesto i vrijeme savjetovanja

Hotel Jadran 4* Rijeka, 21. svibanj 2016. od 10:00-15:30

 

Program savjetovanja

1. Otvaranje savjetovanja 10:00

Dr.sc Vlado Skorup , dipl. iur. - Sudac Županijskog suda u Rijeci

Građenje na pomorskom dobru i sudska praksa

 • Pomorsko dobro – njegova obilježja i stečena prava
 • Pravo vlasništva na objektima na pomorskom dobru
 • Zatečeno stanje i objekti izgrađeni na pomorskom dobru
 • Upisi u zemljišne knjige
 • Građenje na pomorskom dobru – ograničenja i mogućnosti
 • Pretvorba i ulaganje u objekte na pomorskom dobru

3. Prof.dr.sc. Dario Đerđa - Predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravna zaštita u postupcima dodjele koncesija prema hrvatskom i europskom općem koncesijskom pravu

 • Obilježja koncesijskih sporova
 • Modeli rješavanja koncesijskih sporova
 • Rješavanje koncesijskih sporova prema pozitivnom hrvatskom pravu
 • Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s zahtjevima Direktive 2014/23/EU i Uredbom Komisije (EU) 2015/2172

4. Ručak

5. Antun Žagar, dipl.iur. - Sudac Upravnog suda u Rijeci

Upravno sudska i druga upravna praksa na pomorskom dobru

 • Utvrđenje svojstva i granice pomorskog dobra
 • Evidentiranje granice pomorskog dobra u katastarskom operatu
 • Naknada za utvrđenje svojstva pomorskog dobra:
  • prema dosadašnjoj praksi
  • prema Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade
 • Građenje na pomorskom dobru
 • Protupravno korištenje pomorskog dobra

6. Pitanja i odgovori

Za sve dodatne informacije o savjetovanju nazovite 05vizija.net na 052 211 730 ili 098 170 7110.

Na portalu www.pomorskodobro.com možete preuzeti obrazac za prijavu u Word formatu i dostaviti ga e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.:

Preuzmite obrazac u Word formatu >>

Opći uvjeti

Sudionici koji su uplatili kotizaciju mogu otkazati sudjelovanje najkasnije sedam dana prije početka savjetovanja. Sudionici koji su odustali nakon tog roka ili ne prisustvuju radionici, nemaju pravo na naknadu od kotizacije, ali mogu poslati drugog sudionika na radionicu. Kundih Savjetovanja zadržavaju pravo otkazivanja održavanja savjetovanja, te se u tom slučaju naknada od kotizacije vraća u cijelosti. Opće informacije o samom savjetovanju mogu biti objavljene na stranicama portala www.pomorskodobro.com, ali podaci o pojedinom sudioniku savjetovanja mogu biti objavljeni jedino uz njegovu izričitu suglasnost.

Prijavom za sudjelovanje na savjetovanju, svaki sudionik prihvaća ove opće uvjete.

Gost portala

Autor

Autor: Prof. dr.sc. Tihomir Luković, ASPIRA - Visoka poslovna škola za menadžment i turizam, Split/Zagreb
Hrvatske marine i goodwill

U fokusu struke

Autor

Autor: Kap.d.pl. Branko Kundih dipl. iur.
Određivanje pomorskog dobra ili circulus vitiosus

Danije Frka 200px

otvorena pitanja

Danije Frka 200px

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Više' saznajte više o kolačićima na stranici. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.