Znanstveno-stručni skup “Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora”

Udruga morski obrazovni centar Pula, Aquarium Pula, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Institut Ruđer Bošković pozivaju vas na IV. znanstveno-stručni skup “Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora” s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Gradu Krku, 6. do 8. listopada 2023. Skupom će se obilježiti i 30. obljetnica istraživanja morskog jezera Zmajevo Oko kod Rogoznice.

ORGANIZATORI:

Udruga morski obrazovni centar Pula, Aquarium Pula

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Institut Ruđer Bošković

SUORGANIZATORI:

Znanstveno vijeće za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prirodoslovni muzej Rijeka

Javna ustanova Natura Jadera

Javna ustanova Priroda

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

MareMundi Institut

POTPORA SKUPU:

Grad Krk

MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA:

Gradska vijećnica, Grad Krk

ZNANSTVENI ODBOR

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica

Dr. sc. Nikola Biliškov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb; McGill University, Montréal, Kanada

Izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Irena Ciglenečki Jušić, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Prof. dr. sc. Dario Đerđa, Katedra za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Dr. sc. Neven Iveša, Fakultet prirodnih znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Izv. prof. dr. sc. Andrej Jaklin, Centar za istraživanje mora Rovinj Instituta Ruđer Bošković

Prof. dr. sc. Davor Lučić, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

Dr. sc. Milena Mičić, Aquarium Pula

Prof. art. Ljubomir Miščević, Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc. Melita Mokos, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru

Doc. dr. sc. Kristina Pikelj, Geološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Dr. sc. Vjekoslav Tičina, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Dr. sc. Ivica Vilibić, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Dr. sc. Barbara Zorica, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Milvana Arko-Pijevac, Prirodoslovni muzej Rijeka, predsjednica

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Sveučilište u Zadru

Žana Moslavac, Aquarium Pula

Marta Matić, Ponikve eko otok Krk

TAJNIŠTVO SKUPA:

Prirodoslovni muzej Rijeka, Lorenzov prolaz 1, Rijeka

e-mail: milvana@prirodoslovni.com

Osobe za kontakt:

Milvana Arko-Pijevac /098 323 454/

Žana Moslavac /095 1381 401/

Marta Matić /091 729 9586/

CILJ I PROGRAM SKUPA

Jadransko more u odnosu na površine svih mora vrlo je malo: čini tek 4,6% ukupne površine Sredozemnog mora. Jadran je poluzatvoreno i plitko more, izrazito osjetljivo na sve intenzivnije utjecaje ljudskih aktivnosti: turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i na snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Povećanjem temperature mora u Jadranu se sve više pojavljuju različite nedomicilne termofilne vrste riba, algi, bakterija i želatinoznih organizama. Svjedočimo izrazito visokim temperaturama mora, i do 30°C početkom srpnja 2022. godine, što do sada nije zabilježeno. Sve se češće i ranije pojavljuju cvjetanja fitoplanktona, a razni patogeni uzrokuju veće pomore organizama. Dolazi i do promjene areala rasprostranjenosti vrsta unutar Jadranskog mora te do promjena u dotocima vode i hranjivih tvari rijekama te posljedično i do promjena saliniteta. Podiže se i razina mora, a mijenja se i cirkulacija vode u Jadranu. Djelatnostima čovjeka u more dospijevaju veće količine hranjivih i različitih štetnih tvari koje imaju svojstvo bioakumulacije i biomagnifikacije te postaju dijelom hranidbene mreže.

Jadransko je more prirodni resurs neophodan za život, kako morskih organizama tako i čovjeka. Promjene koje se događaju imaju utjecaj na gospodarstvo i kvalitetu življenja čovjeka te se provođenje aktivne zaštite Jadranskog mora nameće kao nužnost i jedino rješenje koje omogućuje daljnji održivi razvoj. Za to je nužno razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno te upoznavanje donosilaca odluka sa znanstvenim spoznajama na svim razinama. Vrlo je bitno upoznati i širu društvenu zajednicu uključivo i najmlađe članove s temeljnim znanjima o utjecaju klimatskih promjena na more, procese i živi svijet u njemu te o mogućim posljedicama našeg nedovoljno ozbiljnog shvaćanja te problematike za čovjeka.

S ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima na Jadransko more, a u kontekstu UN-ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021. – 2030. (oceansko desetljeće) planiramo u suradnji s relevantnim znanstvenim i edukativnim institucijama u RH organizirati znanstveno-stručni Skup na temu: Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora na kojem će biti razmatrani negativni utjecaji – od djelatnosti čovjeka do klimatskih promjena – na ekosustav Jadranskog mora te moguće prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju i nužnost provođenja aktivne zaštite morskih ekosustava.

Jasno definirani zaključci Skupa o važnosti ove teme bit će predstavljeni široj javnosti putem medija i brošura, a s ciljem podizanja svijesti o potrebi provedbe plavog i održivog razvoja.

Glavne teme Skupa su prilagodbe na klimatske promjene, strategija prilagodbi i mjera za očuvanje staništa i vrsta Jadranskog mora, a posebna sekcija bit će posvećena prezentaciji rezultata 30 godina istraživanja morskog jezera Zmajevo Oko kod Rogoznice.

Skup će se sastojati od plenarnih predavanja, usmenih i posterskih izlaganja iz područja prirodnih, biotehničkih, tehničkih i društvenih znanosti prema sljedećim temama:

 • Prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju
 • Klimatske promjene i njihov utjecaj u Jadranskom moru
 • Zagađenje mora, uključujući buku i biološko zagađenje invazivnim stranim vrstama
 • Prekomjerno iskorištavanje morskih resursa
 • Mehanička uništavanja staništa i pridnenih zajednica
 • Utjecaj klimatskih promjena na morske sustave u školskim programima
 • Morski ekosustavi i klimatske promjene u zakonskoj regulativi RH
 • Strategija prilagodbi i mjera za očuvanje staništa i vrsta Jadranskog mora
 • Dobri primjeri pristupa klimatskim promjenama, moguće prilagodbe i mjere u praksi
 • Morsko jezero Zmajevo Oko kod Rogoznice u vrijeme klimatskih promjena

SLUŽBENI JEZICI SKUPA SU HRVATSKI I ENGLESKI

KNJIGA SAŽETAKA

Sažetci izlaganja bit će objavljeni u Knjizi sažetaka IV. znanstveno-stručnog skupa Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora.

Sudionici s priopćenjima trebaju poslati sažetke zaključno do 15. lipnja 2023. godine na adresu milvana@prirodoslovni.com s napomenom da li žele prezentirati svoj rad usmeno ili kao poster. Finalnu odluku o prihvatu sažetka i o tome na koji će način sažetak biti prikazan (usmeno ili posterski) donosi Znanstveni odbor Skupa.

OBJAVA RADOVA U ČASOPISU ACTA ADRIATICA

Planirano je da dio regularnog broja časopisa Acta Adriatica (Volumen 65 broj 1, lipanj 2024. godine) bude posvećen IV. znanstveno-stručnom skupu Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora kao i obilježavanju 30. obljetnice istraživanja morskog jezera Zmajevo Oko kod Rogoznice. Acta Adriatica je međunarodni znanstveni časopis koji izlazi kontinuirano od 1932. godine. Časopis objavljuje znanstvene radove na engleskom jeziku iz svih aspekata znanosti o moru, ponajprije s područja Sredozemnog mora.

https://acta.izor.hr/ojs/index.php/acta/about

Sudionici koji planiraju pripremiti rad za objavu u časopisu Acta Adriatica pozivaju se da do najkasnije 1. rujna 2023. pošalju mail s iskazom interesa i radnim naslovom glavnoj urednici časopisa (dr. sc. Melita Peharda, melita@izor.hr) te krenu s pripremom rada po uputama časopisa da bi se propisana procedura recenzije mogla obaviti na vrijeme:

https://acta.izor.hr/ojs/index.php/acta/about/submissions#authorGuidelines. Prijavljeni radovi, kako budu predani u časopis po navedenim uputama, odmah će biti upućeni na recenziju te će nakon prihvaćanja biti objavljivani online – kao dio volumena 65, svezak broj 1. Zadnji rok prijave radova je 1. siječanj 2024. godine.

KLJUČNI DATUMI

8. veljače 2023. god. – poziv sudionicima, prva obavijest

15. svibnja 2023. god. – druga obavijest – podsjetnik za prijavu s detaljima smještaja

15. lipnja 2023. god. – dostava sažetaka i konačna prijava

15. srpnja 2023. god. – obavijest sudionicima o prihvatu priopćenja i eventualnoj potrebi revizije

1. rujna 2023. – iskaz interesa za objavu rada u časopisu Acta Adriatica

10. rujna 2023. god. – konačna obavijest s programom Skupa

6. do 8. listopada 2023. god. – održavanje Skupa, grad Krk, otok Krk, Hrvatska

1. siječanj 2024. god. – rok za predaju radova za časopis Acta Adriatica

KOTIZACIJE nema

DRUŠTVENI PROGRAM

 • Koktel dobrodošlice, Hotel Bor, Krk
 • Zajednički ručak
 • Stručni izlet

SMJEŠTAJ SUDIONIKA

Hotel Bor, Krk

Šetalište Dražica 5, Krk

www.hotelbor.hr

tel. ++385 51 220 200

Rezervacije smještaja na e-mail: bor@hotelbor.hr s naznakom „sudionik Skupa“. Cijena smještaja na bazi noćenja s doručkom je 90 EUR za dvokrevetnu sobu i 60 EUR za jednokrevetnu sobu.

USMENA PRIOPĆENJA

Plenarno predavanje predviđeno je u trajanju od 45 minuta, a ostala usmena priopćenja u trajanju od 15 minuta uključivo s mogućom kraćom raspravom iza svakog priopćenja. Zaključna objedinjena rasprava predviđena je po završetku svih izlaganja. Vremensko trajanje izlaganja bit će strogo poštovano i u slučaju prekoračenja izlaganje će biti prekinuto od strane moderatora. Usmena priopćenja trebaju biti pripremljena kao PowerPoint prezentacija. Prezentacije se mogu predati koristeći neki od servisa za slanje elektroničke pošte do 5. listopada 2023. na adresu milvana@prirodoslovni.com ili na USB prijenosnim memorijama tehničkoj službi najkasnije 30 minuta prije službenog početka Skupa.

POSTERSKA PRIOPĆENJA

Osigurana površina za izlaganje postera je 140 cm visine x 90 cm širine; sredstva za pričvršćivanje bit će osigurana, a posteri će biti izloženi za cijelo vrijeme trajanja Skupa. Posteri moraju biti postavljeni u petak ujutro i skinuti u subotu prije ručka. Posteri trebaju sadržavati naslov, imena autora i institucije, adresu i kontakt. Posterska priopćenja treba pripremiti i u Powerpoint prezentaciji s maksimalno 3 slajda (2 minute izlaganja) za zajedničku raspravu usmenih i posterskih priopćenja po završetku programskih tema. Powerpoint prezentacije postera se mogu predati koristeći neki od servisa za slanje elektroničke pošte do 5. listopada 2023. na adresu milvana@prirodoslovni.com ili na USB prijenosnim memorijama tehničkoj službi najkasnije 30 minuta prije službenog početka Skupa.

Scroll to Top