Pomorsko dobro

Savjetovanja i radionice
Najava savjetovanja
Pokrovitelji

Najnovije vijesti i komentari

Koncesije na pomorskom dobru od državnog značaja moraju predstavljati strateški interes Republike Hrvatske!

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. usvojila je među ostalim i Prijedloga zakona o koncesijama s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. Predloženi tekst...

Održano stručno savjetovanje "Kako financirati projekte na pomorskom dobru"

Dana 08. lipnja, 2016. u Hotelu Jadran u Rijeci održano je stručno savjetovanje na temu "Kako financirati projekte na pomorskom dobru". Gost predavač bio je Zoran...

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Decentralizacija upravljanja pomorskim dobrom - Put prema rješenju problema

Kompleksnost samih instituta i pravnog režima pomorskog dobra, neadekvatni legislativni okvir te heterogenost u njegovoj primjeni obilježja su ovog sustava koji generira negativne pravne i izvanpravne...

Građenje na pomorskom dobru

Kompleksnost problematike građevina na pomorskom dobru vezana je prvenstveno uz vlasničkopravni aspekt samog pomorskog dobra.

Rivijera Opatija - dno naslovnice

Istaknuta mišljenja

Snježana FrkovićSnježana Frković dipl.iur., zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Kroz raspravu i pažljivu analizu do kvalitetnog teksta novog zakona

Gost portala

Jadranka fržopAutor: Jadranka Fržop dipl.iur., pomoćnica ministra - Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture
Otvorena pitanja i problematika pomorskog dobra

U fokusu struke

Jakob NakićAutor: dr.sc. Jakob Nakić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Rijeci
Pomorsko dobro - opće ili javno dobro?

HGK