Vijesti, osvrti i komentari

Spornim se mogu pokazati odredbe Zakona koje dopuštaju dodjelu koncesije, odnosno davanje zemljišta na posebnu upotrebu i bez upisanoga statusa pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi…

Kada se radi o plažama kao funkcionalnoj gospodarskoj cjelini hotela, kampova i turističkih naselja, to nipošto ne znači pravo na isključenje opće uporabe pomorskog dobra već upravo odgovornost gospodarskog subjekta da kako u interesu svoga poslovanja, tako i u javnom interesu, održava red na morskoj plaži.

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

Doc. dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske obrađuje i traži odgovore, a istovremeno nudi rješenja za jedno izrazito složeno, kontroverzno i danas posebno aktualno pitanje pomorskog dobra, a koje se odnosi na mogućnost postojanja i razrješavanje stvarnih prava na pomorskom dobru, kao i na samu pretvorbu na pomorskom dobru.

Potrebno je razlikovati različite prakse unutar sportskih luka od onih manje brojnih koje su zaista neprofitne i amaterske i gdje je sport u prvom planu, do onih sportskih luka koje se pod krinkom sportske udruge bave unosim biznisom te dijelom svojih kapaciteta nelegalno konkuriraju lukama nautičkog turizma LNT).

Scroll to Top