Vijesti, osvrti i komentari

Izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić naglašava da su pitanja granica morskih plaža i neriješeni imovinskopravni odnosi prethodno pitanje, te će bez njihovog kvalitetnog rješavanja samo upravljanje plažama i pomorskim dobrom općenito  ostati u nekim slučajevima tek mrtvo slovo na papiru.

Prof.dr.sc. Daniela Gračan, Redovna profesorica u trajnom zvanju, naglašava da kada se radi o plažama kao funkcionalnoj gospodarskoj cjelini hotela, kampova i turističkih naselja, to nipošto ne znači pravo na isključenje opće uporabe pomorskog dobra…

Prijedlozi, zaključci i reagiranja

U ovom trenutku Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 13. lipnja, 2024. predstavlja vatrogasnu mjeru koja je bila nužna i potrebna, posebno iz razloga što smo se svojim nekonzistentnim pristupom uređenja pomorskog dobra doveli u situaciju da svoje turističke kapacitete kampova jednim djelom ne možemo staviti u funkciju.

Dr. sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci smatra da se spornim mogu pokazati odredbe Zakona koje dopuštaju dodjelu koncesije, odnosno davanje zemljišta na posebnu upotrebu i bez upisanoga statusa pomorskog dobra u zemljišnoj knjizi…

Scroll to Top