Arhiva savjetovanja

28.06.2017. – Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacija i koncesije na zahtjev na pomorskom dobru

Otvorena pitanja o primjeni Zakona o turističkom i ostalom ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, koncesije na zahtjev

28.06.2017. – Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacija i koncesije na zahtjev na pomorskom dobru Više »

18.10.2016. – Postupak, studije i dokumentacija davanja koncesija na pomorskom dobru

Važnost studije gospodarske opravdanosti u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru, postupak davanja koncesija na van lučkom području pomorskog dobra s posebnim osvrtom na koncesije za marikulturu, postupak davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet, postupak davanja koncesija za luke posebne namjene

18.10.2016. – Postupak, studije i dokumentacija davanja koncesija na pomorskom dobru Više »

10.12.2015. – Ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru te stečaj osoba koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru

Upoznavanje s analizom ključnih problema gospodarskog korištenja i koncesija na pomorskom dobru, stjecanje znanja i informacija u cilju rješavanja problema na pomorskom dobru, predlaganje određenih rješenja na pomorskom dobru javnoj vlasti, sudska praksa

10.12.2015. – Ulaganja i stečena prava na pomorskom dobru te stečaj osoba koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru Više »

18.11.2015. – Pripremne radnje i provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet

Upoznavanje s prostorno planskim pretpostavkama davanja koncesija, studijom opravdanosti ili analizom davanja koncesije, dokumentacijom za nadmetanje, pripremnim radnjama za davanja koncesije, avnim otvaranjem i ocjenom ponuda kao i izradom odluke o davanju koncesije, problemima u praksi

18.11.2015. – Pripremne radnje i provedba postupka davanja koncesija u lukama otvorenim za javni promet Više »

Scroll to Top