29.05.2019. – Upravnopravno odlučivanje o pravima fizičkih i pravnih osoba na pomorskom dobru

Stručno savjetovanje

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

UPRAVNOPRAVNO ODLUČIVANJE O PRAVIMA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA NA POMORSKOM DOBRU

Prof.dr.sc. Dario Đerđa
Predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci

Biografija predavača >>

Hotel Jadran 4* Rijeka, 29. svibnja 2019. od 10:00-16:00

Kome je ovo savjetovanje – radionica namijenjena

 • Svim fizičkim i pravnim osobama koje imaju pravni interes na pomorskom dobru

Sadržaj i struktura savjetovanja

 • Osiguravanje zakonitosti rada u rješavanju upravnih stvari
 • Značenje upravnog postupka pri odlučivanju u upravnim stvarima
 • Pravila upravnoga postupka u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
 • Vođenje prvostupanjskoga upravnoga postupka
 • Određivanje mjerodavnih postupovnih pravila
 • Pretpostavke za vođenje postupka
 • Utvrđivanje nadležnosti za vođenje postupka
 • Određivanje stranke u postupku
 • Pokretanje upravnoga postupka
 • Utvrđivanje činjeničnoga stanja
 • Prava i obveze stranke u upravnom postupku
 • Utvrđivanje materijalne istine
 • Rješavanje prethodnoga pitanja
 • Računanje rokova i povrat u prijašnje stanje
 • Obavješćivanje i dostava
 • Donošenje odluke o upravnoj stvari
 • Ispravljanje pogrešaka u rješenju
 • Rasprava i odgovori na pitanja
Scroll to Top