Novosti, osvrti i komentari

Izazov upravljanja i gospodarenja morskim plažama

Autor: Prof.dr.sc. Daniela Gračan, Redovna profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija – Kada se radi o plažama kao funkcionalnoj gospodarskoj cjelini hotela, kampova i turističkih naselja, to nipošto ne znači pravo na isključenje opće uporabe pomorskog dobra već upravo odgovornost gospodarskog subjekta da kako u interesu svoga poslovanja, tako i u javnom interesu, održava red na morskoj plaži.

Izazov upravljanja i gospodarenja morskim plažama Više »

Stvarna prava na pomorskom dobru

Doc. dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske obrađuje i traži odgovore, a istovremeno nudi rješenja za jedno izrazito složeno, kontroverzno i danas posebno aktualno pitanje pomorskog dobra, a koje se odnosi na mogućnost postojanja i razrješavanje stvarnih prava na pomorskom dobru, kao i na samu pretvorbu na pomorskom dobru.

Stvarna prava na pomorskom dobru Više »

Umjesto decentralizacije, jača centralizacija upravljanja pomorskim dobrom

Ante Vuković

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik u polju prava – U ovom se članku analiziraju instituti raspolaganja pomorskim dobrom iz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br.158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.) i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br.83/03), s obzirom na nadležnost i rokove za davanje prava korištenja na pomorskom dobru Republike Hrvatske.

Umjesto decentralizacije, jača centralizacija upravljanja pomorskim dobrom Više »

Osvrt na određivanje granica pomorskog dobra sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Autor: Dr. sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Unatoč sadržajnom unaprjeđenju nekih instituta u ovome Zakonu, u njemu se i dalje susreću pravnodoktrinarne pogreške, ali i rješenja koja se protive temeljnim pravnim postulatima.

Osvrt na određivanje granica pomorskog dobra sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama Više »

Scroll to Top