Novosti, osvrti i komentari

Okrugli stol o pomorskom dobru

Okrugli stol u Splitu održan je 04. ožujka, 2022. na temu “Zaštita, menadžment i sustav pomorskog dobra u funkciji turizma i luka nautičkog turizma”. 
Inicijator Okruglog stola bio je Tihomir Luković, a glavni organizatori bili su Pomorski fakultet i Sveučilišni Odjel za forenzičke znanosti Sveučilišta u Splitu, kao i Visoka škola ASPIRA.

Vrijeđanje zdrave pameti na pomorskom dobru

Stručni nositelj Uprava pomorstva – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Prethodnoj procjeni učinka propisa ignorira i minorizira slojevite probleme pomorskog dobra te je cijelom institutu dan defetistički predznak koji naprosto svojim kontradiktornim pristupom vrijeđa zdravu pamet. Takvo polazište zasigurno nije od interesa za Republiku Hrvatsku te ne bi smjelo biti podloga u izradi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Prvi europski studij održivog menadžmenta kamping resorta u Opatiji

Po prvi puta europska akademska zajednica, gospodarstvenici i studenti promišljati će zajednički o visokom obrazovanju u domeni održivog kamping menadžmenta. Zajednički će definirati potrebe, kreirati ishode učenja te potrebna znanja i vještine budućih menadžera u kamping resortima.

Morske plaže izazov pomorskog dobra – Projekt BEACHEX

Znanost zastupa nepodijeljeno mišljenje  da je potrebno donijeti prikladan zakonodavni okvir vezan za gradnju i dohranjivanje plaža  kao i izraditi digitalni katastar plaža javno dostupan.
Morske plaže kao sastavni dio pomorskog dobra (ex lege) predstavljaju prvorazredni prirodni nacionalni  resurs od posebnog interesa  za Republiku Hrvatsku kojemu država sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama treba pružiti osobitu zaštitu.

IN MEMORIAM prof. dr. sc. Ivan Miloš (1948.-2021.)

Napustio nas je vrhunski stručnjak i znanstvenik, častan i hrabar čovjek s izuzetnim i osebujnim životnim i radnim iskustvom. Ivan je živio i radio ispred svog vremena, a njegovu osobnost krasila je prije svega ljudskost, upornost i izuzetna strast koja je neupitno bila posvećena i fokusirana u zaštiti nacionalnih interesa.

Nove izmjene i dopune Zakona o koncesijama

Olga Jelčić

Autor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama stupio je na snagu 10. listopada 2020. (Narodne novine 107/20 – dalje: ZIDZK). Povod za izmjene i dopune Zakona o koncesijama (Narodne novine 69/17 – dalje: ZK) bila je Službena opomena br.2018/2269 Europske komisije, prema kojoj  Hrvatska nije na odgovarajući način u svoj pravni poredak implementirala Direktivu 2014/23/EU.

Scroll to Top