Gosti portala

Gosti portala

Katastarska i zemljišnoknjižna evidencija pomorskog dobra

Autor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini Činjenica je da dosadašnji zakoni kao i podzakonski propisi, koji su uređivali...
Više

Evidencija pomorskog dobra u katastru i upis u zemljišnu knjigu

Autor: Mr.sc. Olga Jelčić, dipl. iur., Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini Portal pomorsko dobro vam predstavlja prijedlog sutkinje Vrhovnog suda u mirovini Mr.sc. Olge...
Više

Neka otvorena pitanja na pomorskom dobru

Autor: Dr. sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine...
Više

O autonomnim brodovima gdje ne žive “judi”

Autor: Kapetan Mario Babić Gost portala je Kapetan Mario Babić s kratkom pričom o vremenu kojeg više nema, o vremenu kojeg ne možemo više osjetiti, a...
Više
Scroll to Top