Gosti portala

Gosti portala

O autonomnim brodovima gdje ne žive “judi”

Autor: Kapetan Mario Babić Gost portala je Kapetan Mario Babić s kratkom pričom o vremenu kojeg više nema, o vremenu kojeg ne možemo više osjetiti, a...
Više

Postupak dodjele koncesije za luku nautičkog turizma u hrvatskom pravu

Autor: Doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić Portal vam predstavlja znanstveni rad doc. dr. sc. Ive Tuhtan Grgić, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet "Postupak dodjele koncesije...
Više

Treba nam sveobuhvatna strategija za pomorsko dobro – Da ne dobijemo pomorsko zlo

Autor: Dr.sc. Petar Kragić Kakva je strategija izgradnje obale? Koliko zgrada i drugih građevina ćemo dopustiti da se izgradi, na kojim mjestima, u kojim dimenzijama, itd?...
Više

Nedopustivo nedonošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Autor: Mr. sc. Olga Jelčić, dipl. iur. - Sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini Unatoč opće poznatim činjenicama da važeći Zakon o pomorskom dobru i morskim...
Više
Scroll to Top