Vijesti, osvrti i komentari

Vijesti, osvrti i komentari

Izazov upravljanja i gospodarenja morskim plažama

Autor: Prof.dr.sc. Daniela Gračan, Redovna profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - Kada se radi o plažama kao funkcionalnoj...
Više

Stvarna prava na pomorskom dobru

Doc. dr. sc. Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske obrađuje i traži odgovore, a istovremeno nudi rješenja za jedno izrazito složeno, kontroverzno i danas...
Više
Ante Vuković

Umjesto decentralizacije, jača centralizacija upravljanja pomorskim dobrom

Autor: Dr.sc. Ante Vuković, znanstveni suradnik u polju prava - U ovom se članku analiziraju instituti raspolaganja pomorskim dobrom iz Zakon o pomorskom dobru i...
Više

Osvrt na određivanje granica pomorskog dobra sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Autor: Dr. sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Unatoč sadržajnom unaprjeđenju nekih instituta u ovome Zakonu, u...
Više
Scroll to Top