Vijesti, osvrti i komentari

Vijesti, osvrti i komentari

Prijedlog zakona ili igranje s nacionalnim interesima pomorskog dobra

Samo onaj koji shvaća i prihvaća realnost života i ima sposobnost prepoznavanja i rješavanja problema kao i sagledavanje posljedica koje će pravne norme imati ili...
Više

Morske plaže – Otvorena pitanja i prijedlozi

Dana 18.10.2022. u Gradskoj vijećnici grada Rijeke Branko Kundih održao je predavanje koje je imalo za cilj da stručnoj i široj javnosti obrazloži svoje stavove...
Više

U spomen dobrom duhu Jadrolinije i pomorskog dobra – Ante Mrvica (1952 -2021)

Ovo je neobični zapis kako drvo života povezuje ljude i stvara poznanstva i prijateljstva na ovim našim prekrasnim obalama Jadrana. Zahvaljujemo Ivanu na ovom toplom...
Više

Prvi red do mora & Kako država samu sebe devastira na pomorskom dobru

Danas na snazi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03...) je po pitanju nasipavanja mora u suprotnosti s običajima i pravnom tradicijom Republike...
Više
Scroll to Top