Oglašavanje na portalu

Ciljano oglašavanje

Zašto oglašavati na portalu Pomorsko dobro?

Naš pristup i opredjeljenje je ciljani marketing. Time privlačimo pažnju profiliranih posjetitelja – čitatelja portala, a oglašivačima nudimo veću mogućnost komercijalnog uspjeha.

Stručni i informativni tekstovi o pomorskom dobru te aktualnost tema koje portal obrađuje poželjno su okruženje oglašavanja svakog oglašivača. Zato pozivamo sve subjekte čija je djelatnost (proizvodi i usluge) u vezi s morem i morskom obalom, odnosno s temama koje portal stručno prezentira, da odaberu stranice portala kao kvalitetno mjesto svog oglašavanja.

Riječ je o specijaliziranom i jedinstvenom portalu u Republici Hrvatskoj namijenjenom širokom krugu korisnika koji traže relevantne informacije, mišljenja, komentare i prijedloge vezane za upravljanje, koncesije, luke i sudsku praksu pomorskog dobra. Tematski posebno mjesto na portalu ima pravna dimenzija problematike pomorskog dobra s obzirom da su pravna sigurnost i imovinskopravni odnosi prvorazredno prethodno pitanje svake gospodarske aktivnosti. Danas su ta pitanja u Republici Hrvatskoj izuzetno aktualna u režimu općeg pomorskog dobra.

Posjetitelji i oglašivači

Zamišljen kao specijalizirani portal za pitanja pomorskog dobra www.pomorskodobro.com istovremeno je namijenjen vrlo širokom krugu subjekata koji će na njegovim stranicama pronaći odgovore na stručna pitanja kao i onima koji žele ostvariti interes vlastite prezentacije i promidžbe na ovim stranicama.

U nastavku navodimo samo neke od potencijalnih posjetitelja i oglašivača ovog portala:

 1. Hotelski turistički sektor na morskoj obali
 2. Kampovi – uslužne djelatnosti
 3. Korisnici turističkog sektora
 4. Industrijski sektor na morskoj obali
 5. Brodogradilišta
 6. Industrijske luke
 7. Korisnici brodogradilišta i industrijskih luka
 8. Specijaliziran građevinski sektor
 9. Ribarski sektor – marikultura – ronjenje
 10. Financijski sektor – osiguranja
 11. Investitori – koncesionari na pomorskom dobru
 12. Resorna ministarstva – Državna uprava
 13. Znanstvene i obrazovne institucije
 14. Jedinice lokalne samouprave na morskoj obali
 15. Konzultanti – projektanti – arhitekti
 16. Odvjetnici
 17. Mediji
 18. Lučke uprave javnih morskih luka
 19. Lučke kapetanije
 20. Morske luke posebne namjene, marine i sportske luke
 21. Brodari – Pomorski agenti
 22. Piloti – Tegljenje i spašavanje
 23. Koncesionari i ostali korisnici lučkih usluga
 24. Urbanizam – Prostorni planeri
 25. Geodeti – Uprave – Instituti
 26. Agenti za promet nekretnina
 27. Civilne udruge
 28. Fizičke i pravne osobe s posebnim interesima na pomorskom dobru

Načini oglašavanja

Oglašavanje na portalu www.pomorskodobro.com moguće je slikovnim oglasom (bannerom) povezanog linkom na web stranice oglašivača ili bannerom kao ulaznom slikom na sponzorirani članak oglašivača objavljenog na stranicama portala.

Oglasni prostor osiguran je na naslovnoj stranici portala, na tematskim stranicama, izdvojenim sadržajima portala te na informativnim stranicama 1 i 2.

1) S obzirom na poziciju oglasa na portalu možete se odlučiti za oglašavanje na:

A – naslovnici portala

B – stranicama izdvojenih sadržaja i informativnim stranicama1 (Istaknuta mišljenja, U fokusu struke, Gost portala, Savjetovanja i radionice, Novosti, Prijedlozi i reagiranja)

C – tematskim i nformativnim stranicama2 (Pomorsko dobro, Pravna priroda pomorskog dobra, LNG lanac, Plava zastava, Čarobna stopa, Iz medija, Arhiva portala)

2) Obzirom na poziciju oglasa na stranici i vrsti oglasa, oglas se može nalaziti:

1 – iznad glavnog sadržaja u formi velikog bannera

2 – u sredini naslovnice u formi velikog bannera

3 – na dnu glavnog sadržaja u formi velikog bannera

4 – na dnu naslovnice u formi malog bannera

5 – desno od glavnog sadržaja u formi malog fiksnog bannera

3) Vrste oglasa su sljedeće:

Veliki banner dimenzija 468×60 px

Mali fiksni banner za desni stupac dimenzija 200×100 px

Mali banner na dnu naslovnice 150×115 px

Ekskluzivno oglašavanje

Pozicije fiksnih bannera na desnoj strani naslovnice namijenjene su ekskluzivnom oglašavanju koje se dogovara u trajnom vremenskom kontinuitetu na temelju posebnog ugovora s Kundih savjetovanjima i ponude o fiksnom pozicioniranju oglasa (Fiksno pozicionirani oglasi prikazuju se prilikom otvaranja svih stranica portala.)

Standardno oglašavanje

Za objavljivanje više oglasa u istom vremenskom periodu na različitim stranicama i pozicijama portala odobravamo popust od 15% na ukupni iznos usluge.

Za zakup oglasnog prostora na period od 3 mjeseca i duže odobravamo popust od 5% uz jednokratno plaćanje.

Novi oglašivači imaju popust u visini 3 % od cijene usluge za prvi period oglašavanja.

Kod nastavka oglašavanja na novi period od tri mjeseca ili duže odobravamo gratis period od 30 dana.

Svi oglašivači imaju gratis uslugu izrade velikog i/ili malog bannera, te objavljivanje bannera na stranicama portala na engleskom jeziku.

Uvjeti oglašavanja odnose se na sve oglase objavljene na stranicama portala.

Portal zadržava pravo provođenja periodičnih ili prigodnih akcija snižavanja cijena oglašavanja.

Banneri mogu biti statični (gif, jpg, png format) ili animirani (swf, animirani gif). Veličina slikovne ili flash datoteke bannera ne smije prelaziti 50 Kb.

Riječ je o fiksnom položaju oglasa koji se ne izmjenjuje u rotaciji s drugim oglasima, već se stalno nalazi na odabranoj poziciji čime se osigurava 100% promocija oglašivača u zakupljenom periodu.

Ukoliko nemate vaš slikovni oglas (banner ili dr. promotivni slikovni oglas), obratite nam se za izradu bannera posebno za vas.

Poveznice/linkovi bannera

Svi banneri mogu imati poveznicu/link na web stranicu oglašivača ili na sponzorirani članak oglašivača objavljen na stranicama portala.

Sponzorirani članak na kojeg vodi slikovni oglas/banner može sadržati jednu karticu teksta /cca 1500 znakova s razmacima, a može se sastojati od teksta popraćenog slikama, filmom (flash) ili malom foto galerijom.

Ako oglašivač nema pripremljeni oglasni sadržaj i/ili sponzorirani članak, može nas kontaktirati i dostaviti dokumente/tekstove i slike/film temeljem kojeg ćemo za posebnu naknadu za oglašivača pripremiti sponzorirani članak.

4) Vrijeme oglašavanja

Najkraći period oglašavanja je jedan mjesec.

Informativna slika portala s položajem oglasa na stranici:

Postupak oglašavanja

Fizička ili pravna osoba zainteresirana za oglašavanje na portalu www.pomorskodobro.com dostavlja upit za ponudu za oglašavanje na e-mail adresu tehničkog urednika portala (uphillwebstudio@gmail.com) ili upit postavlja pozivom na telefon 098 890 239.

Po primitku upita zainteresiranom oglašivaču dostavlja se ponuda oglasnog prostora sa specifikacijom elemenata oglašavanja: vremenski period zakupa, pozicija oglasa, vrsta oglasa. Po prihvaćanju ponude naručitelj na e-mail adresu uphillwebstudio@gmail.com dostavlja sve materijale za oglas pripremljene prema tehničkim uputama. Materijal će biti pregledan i Naručitelj obaviješten o eventualnim potrebnim izmjenamai dopunama, nakon čega se Naručitelju dostavlja predračun. Po izvršenoj uplati oglas se objavljuje na portalu na odabranoj poziciji.

Opći uvjeti oglašavanja

Primjena

Opći uvjeti primjenjuju se na sve pravne odnose oglašavanja na portalu www.pomorskodobro.com (u daljem tekstu Portal). Upravljačka prava na portalu imaju Kundih savjetovanja. Administrativne, programerske i marketinške poslove na portalu provodi Uphill Web Studio iz Pule (u daljem tekstu web administrator).

U postupku oglašavanja smatra se da je fizička ili pravna osoba zainteresirana za oglašavanje na Portalu (u daljem tekstu Naručitelj) i upoznata s njime te da prihvaća Opće uvjete oglašavanja, Uvjete korištenja kao i trenutno važeće naknade zakupa oglasnog prostora.

Na odnose koji nisu obuhvaćeni Općim uvjetima oglašavanja kao i Uvjetima korištenja primijenit će se odgovarajući zakonski propisi.

Tehnička rješenja i sadržaj

Sva tekstualna, tehnička i dizajnerska rješenja na Portalu u obavljanju poslova oglašavanja, osim onih primljenih od naručitelja oglasa, vlasništvo su vlasnika portala.

Stručni tekstovi na portalu zaštićeni su autorskim pravom njihovih autora i vlasnika portala.

Naručitelj jamči za istinitost i točnost podataka dostavljenih tekstova, fotografija, logotipa i ostalih sadržaja te snosi odgovornost za točnost i istinitost priloženih informacija za objavu.

Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo ili da ih ima pravo koristiti u oglasne svrhe.

Kundih savjetovanja ni na koji način nisu odgovorna za točnost i istinitost podataka ili ažurnost informacija koje se objavljuju u oglasnim materijalima dostavljenim od strane naručitelja.

Oglasni prostor

Oglašavanje se provodi isključivo putem zakupa oglasnog prostora smještenog na naslovnici portala, izdvojenima sadržajima portala (U fokusu struke, Gost portala, Stručna savjetovanja), tematskim stranicama, kao i na informativnim stranicama 1 (Novosti, Prijedlozi i reagiranja), odnosno informativnim stranicama 2 (Iz medija, Arhiva portala, Plava zastava, Čarobna stopa).

Na portalu je osiguran oglasni prostor za ekskluzivno oglašavanje koje se dogovara u trajnom vremenskom kontinuitetu na temelju posebnog ugovora s Kundih savjetovanjima i ponude o fiksnom pozicioniranju oglasa. Kod fiksnog pozicioniranja oglasa, oglas se postavlja na naslovnici portala u stupcu desno od glavnog sadržaja, a prikazuje se na svim stranicama portala prilikom njihovog otvaranja.

Kod standardnog oglašavanja oglas se postavlja na zakupljenoj poziciji i prikazuje se prilikom svakog otvaranja određene stranice (naslovnice, tematske stranice, stranice izdvojenog sadržaja ili neke od informativnih stranica). Kod standardnog oglašavanja osigurani su popusti za istovremeno oglašavanje na različitim stranicama portala kao i za duži višemjesečni zakup uz jednokratno plaćanje. Kod standardnog oglašavanja vrijeme zakupa se datumski određuje unaprijed i može se produžiti pod istim ili promjenjenim uvjetima.

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim po posebnom dogovoru obiju ugovornih strana.

Objava oglasa

Oglasni materijal bit će objavljen na Portalu u roku od 3 radna dana od dana kad je primljena uplata na račun Kundih savjetovanja, iznimno u posebno dogovorenom roku.

Vrijeme zakupa oglasnog prostora počinje teći od dana objavljivanja oglasa na Portalu.

Kundih savjetovanja imaju pravo odbiti objavu oglasnog materijala u slučaju da koncepcijski i tematski nije prihvatljiva ili je suprotna Uvjetima korištenja portala i zakonskim propisima.

Kundih savjetovanja zadržavaju pravo neobjavljivanja oglasa i u slučaju kada oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije.

Naručitelj ima pravo tijekom perioda oglašavanja koji je određen njegovim zahtijevom zatražiti skidanje svog oglasa s Portala. U tom slučaju nema pravo na povrat naknade uplaćene za oglas.

Kundih savjetovanja mogu ukloniti oglas s Portala i prije isteka utvrđenog roka sukladno Uvjetima o korištenju portala, te zadržava pravo na naknadu štete.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (pošta, faks, e-mail) i to najkasnije u roku od 5 dana od dana objave oglasa.

U slučaju da su za reklamaciju odgovorne usluge Kundih savjetovanja, oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade.

Ukoliko je greška posljedica pogrešne pripreme samog oglasa od strane Naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Kundih savjetovanja ne odgovaraju za eventualni pad internetskog i programskog sustava tijekom oglašavanja. U tom slučaju Kundih savjetovanja će poduzeti sve da grešku u što kraćem vremenu otklone, te će se vrijeme oglašavanja produžiti za period vremena u kojem oglašavanje nije bilo moguće.

Plaćanje

Naručitelj je dužan uplatiti cjelokupnu naknadu za oglašavanje na račun Kundih savjetovanja prema važećem cjeniku najkasnije u roku 7 dana od prihvaćanja ponude kojom su specificirani elementi oglašavanja: vrijeme zakupa, pozicija oglasa, vrsta oglasa.

Naručitelj nema pravo na povrat uplaćenog avansa za rezervaciju oglasnog prostora u slučaju kada nije u daljnjem roku od 15 dana dostavio oglasni materijal i/ili nije izvršio uplatu cjelokupne naknade za oglašavanje prema dostavljenom predračunu. Po isteku navedenog roka, rezervirani oglasni prostor smatra se slobodnim.

Nakon izvršene uplate Kundih savjetovanja će ispostaviti račun Naručitelju.

Ugovor

Dostavljenom narudžbenicom ili prihvaćanjem ponude Naručitelj ujedno izjavljuje da je upoznat i da prihvaća objavljene Opće uvjete oglašavanja i Opće uvjete korištenja portala www.pomorskodobro.com.

Ugovor između Naručitelja i Kundih savjetovanja smatra se sklopljenim u trenutku prihvaćanja ponude od strane Naručitelja.

Opći uvjeti oglašavanja na portalu www.pomorskodobro.com stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja na Portalu.

Upit za oglašavanje

Pošaljite nam vaš upit o oglašavanju kako bismo vam mogli ponuditi najbolju i najpovoljniju opciju oglašavanja na portalu Pomorsko dobro.

Suradnja na portalu i stručna pitanja:

Vlasnik portala Branko Kundih
Kundih savjetovanja
Rijeka, Strossmayerova 8

Mob: 098 328 741

E-mail: kundih@pomorsko-dobro.com

Oglašavanje i marketing, web administracija

Uphill Web Studio

Mob: 098 890 239

E-mail: uphillwebstudio@gmail.com

Scroll to Top