Gosti portala

Gosti portala

Pomorsko dobro – kako dalje?

Autor: Dr.sc. Goran Vojković, dipl.iur. - Ekspert za pomorsko i općeprometno pravo Samo mali dio pomorskog dobra spada u njegovu kopnenu komponentu koju brojimo u klasično...
Više
Scroll to Top