Gosti portala

Gosti portala

Međunarodna plava zastava za plaže i marine – Zaštitni znak kvalitete pomorskog dobra

Autor: doc.dr.sc. Ante Kutle, Predsjednik Udruge Lijepa naša Udruga Lijepa naša se zalaže i predlaže umanjenje koncesijske naknade koncesionarima plaža i marina koje imaju Plavu zastavu...
Više

U svjetlu novog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Autor: Mr.sc. Vanja Seršić , dipl.iur., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Rab Hrvatska ima negdje oko 4.400.000 stanovnika što je manje od broja stanovnika najvećeg europskog...
Više

Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s nacrtom konačnog prijedloga zakona

Autor: Mr. sc. Jadranko Jug Na web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture(htpp://www.mmpi.hr) objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s nacrtom...
Više

Pomorsko dobro – kako dalje?

Autor: Dr.sc. Goran Vojković, dipl.iur. - Ekspert za pomorsko i općeprometno pravo Samo mali dio pomorskog dobra spada u njegovu kopnenu komponentu koju brojimo u klasično...
Više
Scroll to Top