Međunarodna plava zastava za plaže i marine – Zaštitni znak kvalitete pomorskog dobra

Autor: doc.dr.sc. Ante Kutle, Predsjednik Udruge Lijepa naša

Udruga Lijepa naša se zalaže i predlaže umanjenje koncesijske naknade koncesionarima plaža i marina koje imaju Plavu zastavu jer koncesionari ulažu znatna financijska sredstva u opremanje plaža i marina i održavanje objekata na njima kako bi ispunili kriterije Plave zastave.

Gro hrvatskih plaža i marina smjestio se na obalnom području i otocima, točnije na pomorskom dobru kako je to definirano zakonskim propisima i od posebnog su interesa za turizam Republike Hrvatske.

Pomorsko dobro vrlo je osjetljiv ekosustav, a život u moru raznovrsniji je nego na kopnu i zato ga je potrebno dodatnim mjerama zaštititi. Jedna od mjera zaštite je i program “Plava zastava za plaže i marine“.

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica koja je sve brojnijim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Plava zastava je najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine.

Intelektualni vlasnik programa Plava zastava i međunarodni voditelj je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), koju je utemeljilo Vijeće Europe 1981. godine. Udruga Lijepa naša postala je članom Zaklade 1997. godine i time stekla pravo na provedbu svih programa Zaklade (Plava zastava, Eko-škole, Zeleni ključ, Mladi izvjestitelji za okoliš, Učenje o šumama) na području Republike Hrvatske. Program Plava zastava provodi se u 50-ak zemalja u svijetu, a 2011. Godine na sjevernoj hemisferi njome je nagrađeno 2927 plaža i 626 marina od čega 104 plaže i 19 marina u Republici Hrvatskoj.

Program Plava zastava počiva na strogim kriterijima koji su podijeljeni u četiri grupe za plaže i marine:

  1. odgoj i obrazovanje za okoliš i informiranje javnosti
  2. kvaliteta vode
  3. upravljanje okolišem
  4. sigurnost i usluge

Prema važnosti kriterija dijelimo ih na obvezatne i preporučljive.

Ciljevi koji se postižu provedbom programa Plava zastava mogu se podijeliti na kratkoročne ciljeve i dugoročne ciljeve.

Kratkoročni ciljevi žele čim prije uspostaviti standarde Plave zastave kako bi se destinacija učinila privlačnijom i kako bi čim prije profunkcionirala nacionalna i europska pravno-obvezujuća dimenzija odgovornog upravljanja plažama i marinama.

Dugoročnim ciljevima želi se princip održivog i uravnoteženog razvitka ugraditi u svijest svih koji obalni pojas i more, te kopnene vode i vodno dobro koriste na bilo koji način, a prije svih mjesnog stanovništva i zaposlenih u marinama i plažnim objektima, te turista i gostiju.

Plava zastava dodjeljuje se na razdoblje od jedne godine-sezone (za plaže u Hrvatskoj je od 01.06. do 30.09., a za marine od 01.06. do 31.12.).

Postupak kandidature za Plavu zastavu jednak je u svim zemljama koje provode ovaj program. Zainteresirani koncesionari šalju svoju prijavu i upitnike nacionalnom voditelju programa Plava zastava, koji ih obrađuje i predstavlja Nacionalnom ocjenjivačkom sudu za Plavu zastavu koji se sastoji od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša, Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva, udruženja lokalnih zajednica, udruženja marina, Hrvatskog crvenog križa, Udruge Lijepa naša i srodnih udruga, stručnjaka za obrazovanje i drugih stručnjaka.

Kandidature odobrene od strane Nacionalnog ocjenjivačkog suda prosljeđuju se Međunarodnom ocjenjivačkom sudu za Plavu zastavu koji na temelju dostavljenih podataka od strane koncesionara i Nacionalnog ocjenjivačkog suda donosi konačnu odluku i objavljuje ju na web-stranicama Plave zastave. Kako bi se osigurala kontrola provedbe kriterija, tijekom cijele sezone vrše se nacionalne i međunarodne inspekcije, a gosti i korisnici plaža/marina potiču se da obavijeste nacionalnog voditelja u slučaju uočenog kršenja kriterija. Za praćenje sanitarne kakvoće mora za kupanje zaduženi su županijski zavodi za javno zdravstvo, koji rezultate šalju koncesionarima plaža, a dostupni su javnosti na web-stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (www.mzopu.hr).

Više informacija o programu Plava zastava možete naći na web-stranicama Udruge Lijepa naša: www.lijepa-nasa.hr

Biografija

Scroll to Top