15.09.2015. – U susret Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

U susret Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama

Zakon je u saborskoj proceduri
(Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama >>)

Pokrovitelji
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – REGIONALNI URED RIJEKA

 

Best Western Hotel Jadran 4* Rijeka, 15. rujna 2015. od 10:00-17:00

Ciljevi savjetovanja

 • Stručna ocjena pojedinih pitanja na pomorskom dobru i rizici koje donosi novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
 • Prijedlog javnoj vlasti određenih rješenja na pomorskom dobru
 • Rasprava, pitanja i odgovori

Program savjetovanja

Prof.dr.sc. Dario Đerđa – Predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Rijeka: Upravno pravni aspekti Prijedloga ZPDML

 • O pomorskom dobru kao općem dobru općenito
 • Uloga države i lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravljanju općim dobrima
 • Upravni postupci u proglašenju, upravljanju i ukidanju pomorskoga dobra
 • Upotreba i gospodarsko korištenje pomorskog dobra – donošenje pojedinačnih odluka (dozvole, odobrenja, koncesije)

Mr.sc.Olga Jelčić dipl.iur. – Sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske u mirovini: Prijelazne i završne odredbe Prijedloga ZPDML

 • Pretpostavke, postupak i pravni učinci brisanja upisanog prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnoj knjizi te posebno o valjanim upisima vlasništva
 • Brisanje upisa prava vlasništva na pomorskom dobru u zemljišnoj knjizi koji su bili provedeni na temelju pretvorbe društvenopravnih osoba
 • Mogućnost i pretpostavke za uspostavu prava vlasništva i prava građenja na zakonito izgrađenoj zgradi na pomorskom dobru
 • “Ulaganja na pomorskom dobru iz razdoblja pretvorbe” i ovlast za podnošenje zahtjeva radi sklapanja nagodbe
 • Uvođenje novog instituta “privremenog korištenja pomorskog dobra”, pretpostavke i uvjeti korištenja
 • Postojeće granice pomorskog dobra i njihovo evidentiranje u zemljišnoj knjizi

Kap d.pl. Branko Kundih, dipl.iur. – Portal www.05demo.com: Plaže, sidrišta i privezišta sukladno Prijedlogu ZPDML

 • Upravljanje morskim plažama
 • Gospodarsko korištenje i posebna upotreba
 • Koncesije na zahtjev
 • Neka otvorena pitanja sidrišta
 • Privezišta u funkciji turističkog i industrijskog sektora

Loris Rak, dipl.iur. – Pomorski fakultet Rijeka: Morske luke sukladno Prijedlogu ZPDML

 • Utvrđivanje lučkog područja luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene
 • Utvrđivanje obuhvata i namjene pojedinih dijelova luka otvorenih za javni promet
 • Nova podjela i uloga lučkih uprava
 • Novi pravni okvir obavljanja lučkih djelatnosti
 • Novine o lučkim tarifama
 • Novine u odredbama o lukama posebne namjene
 • Novine u provedbi reda u morskim lukama

Prof.dr.sc. Gordan Stanković – Partner u Odvjetničkom društvu Vukić & Partneri: Raspolaganja koncesijom sukladno Prijedlogu ZPDML

 • Uvod
 • Prijenos koncesije
 • Potkoncesija
 • Zalog na koncesiji
 • Zaključak
Scroll to Top