29.03.2017. – Praktična pitanja prvostupanjskog upravnog postupka u jedinicama lokalne samouprave

Savjetovanje

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

PRAKTIČNA PITANJA PRVOSTUPANJSKOG UPRAVNOG POSTUPKA U JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Prof.dr.sc. Dario Đerđa, Predstojnik katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci

Biografija predavača >>

Pokrovitelji
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE

 Hotel Jadran 4* Rijeka, 29. ožujak 2017. od 10:00-16:00

Kome je ovo savjetovanje namijenjeno

 • zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave koji odlučuju u upravnim stvarima
 • zaposlenicima javnih ustanova koji odlučuju u upravnim stvarima
 • zaposlenicima komunalnih trgovačkih društava koji odlučuju u upravnim stvarima

Sadržaj i struktura savjetovanja

 • Osiguravanje zakonitosti rada u rješavanju upravnih stvari
 • Značenje upravnog postupka pri odlučivanju u upravnim stvarima
 • Pravila upravnoga postupka u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Vođenje prvostupanjskoga upravnoga postupka
 • Određivanje mjerodavnih postupovnih pravila
 • Pretpostavke za vođenje postupka
 • Utvrđivanje nadležnosti za vođenje postupka
 • Određivanje stranke u postupku
 • Pokretanje upravnoga postupka
 • Utvrđivanje činjeničnoga stanja
 • Prava i obveze stranke u upravnom postupku
 • Utvrđivanje materijalne istine
 • Rješavanje prethodnoga pitanja
 • Računanje rokova i povrat u prijašnje stanje
 • Obavješćivanje i dostava
 • Donošenje odluke o upravnoj stvari
 • Ispravljanje pogrešaka u rješenju
 • Rasprava i odgovori na pitanja
Scroll to Top