18.10.2016. – Postupak, studije i dokumentacija davanja koncesija na pomorskom dobru

Pokrovitelji

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

Postupak, studije i dokumentacija davanja koncesija na pomorskom dobru

Pokrovitelji
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE

 Hotel Jadran 4* Rijeka, 18. listopad 2016. od 10:00-16:00

Program savjetovanja

dr.sc. Alen Jugović, dekan, izvanredni prof. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci: Važnost studije gospodarske opravdanosti u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

 • Struktura i komparativna analiza Studije opravdanosti davanja koncesije i Studije gospodarske opravdanosti
 • Važnost Studije opravdanosti davanja koncesije s gledišta davatelja koncesije
 • Važnost Studije gospodarske opravdanosti s gledišta mogućeg koncesionara
 • Kriteriji za ocjenjivanje i valorizaciju ponuda od strane davatelja koncesije i njihov odnos sa Studijom gospodarske opravdanosti davanja koncesije

Ivo Klaić, mag. ing. admin. nav. Pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku, Dubrovačko-neretvanska županija: Postupak davanja koncesija na van lučkom području pomorskog dobra s posebnim osvrtom na koncesije za marikulturu

 • Koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na van lučkom području
 • Prostorno-planska dokumentacija u postupku donošenja koncesija
 • Specifičnosti marikulture kao dio tradicijskog-kulturnog-održivog razvoja
 • Koncesije za marikulturu – cjelovitost proizvodnog procesa
 • Marikultura u zaštićenim dijelovima prirode – ograničenja i mogućnosti

Loris Rak, dipl. iur. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk: Postupak davanja koncesije u lukama otvorenim za javni promet

 • Definiranje relevantnih pravnih izvora
 • Pokretanje pripremnih radnji
 • Provedba pripremnih radnji
 • Određivanje vrste i predmeta koncesije
 • Provedba postupka davanja koncesije
 • Sadržaj odluke i ugovora o koncesiji
 • Nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesiji

Krešimir Laštro, dipl.iur. Pročelnik Upravnog odjela za more i turizam, Zadarska županija: Otvorena pitanja u postupku davanja koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

 • Usporedni prikaz instituta koncesije i koncesijskog odobrenja
 • Planovi upravljanja pomorskim dobrom – (ne)usklađenost županijskih i gradskih/općinskih planova
 • Aktualni problemi u predmetima davanja koncesija i koncesijskih odobrenja
 • Nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesijama i koncesijskih odobrenja

Loris Rak, dipl. iur. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk: Postupak davanja koncesija za luke posebne namjene

 • Preduvjeti za pokretanje postupka davanja koncesije
 • Definiranje nadležnosti u postupku davanja koncesije
 • Provedba pripremnih radnji
 • Određivanje vrste i predmeta koncesije
 • Provedba postupka davanja koncesije
 • Posebnosti koncesija za luke posebne namjene
 • Sadržaj odluke i ugovora o koncesiji
 • Nadzor nad izvršavanjem ugovora o koncesiji

dr.sc. Ana Perić Hadžić, prodekan za poslovne odnose Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci: Financijski aspekti studije gospodarske opravdanosti u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

 • Nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
 • Sadržaj studije gospodarske opravdanosti
 • Ekonomsko financijska analiza
  • Procjena prihoda / rashoda
  • Određivanje fiksnog i varijabilnog dijela koncesije
  • Plan investicija, dinamika investicija, investicije u zaštitu okoliša, tehničko-tehnološka opremljenost
  • Procjena rentabilnosti projekta
  • Statična i dinamična ocjena efikasnosti projekta
  • Dokumentacija za nadmetanje u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Biografije

dr.sc. Alen Jugović >>

Ivo Klaić, mag. ing. admin. nav. >>

Loris Rak, dipl. iur. >>

Krešimir Laštro, dipl.iur. >>

dr.sc. Ana Perić Hadžić >>

Scroll to Top