28.06.2017. – Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocjenjenom u postupku pretvorbe i privatizacija i koncesije na zahtjev na pomorskom dobru

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih Savjetovanja, Rijeka
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net, Pula

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i koncesije na zahtjev na pomorskom dobru

Pokrovitelji
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE

 Hotel Jadran 4* Rijeka, 28. lipanj 2017. od 10:00-16:00

Sadržaj i struktura savjetovanja

Boris Koketi, dipl. iur. – zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH: OTVORENA PITANJA U PRIMJENI ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCIJENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE – 1.dio

 • Pretvorba društvenoga vlasništva
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 • Predmet Zakona o turističkom zemljištu
 • Bitne činjenice za utvrđenje predmeta po Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu ne procijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 • Pravni status nekretnina procijenjenih u postupku pretvorbe društvenih poduzeća a koje su bile u vrijeme pretvorbe res extra commercium
 • Uređenje vlasničkih odnosa
 • Stranke odnosno sudionici postupka
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • Primjena Zakona o parničkom postupku u odnosu na parnice pokrenute do stupanja na snagu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 • Donošenje rješenja

kap.d.pl. Branko Kundih, dipl.iur. – urednik Portala pomorsko dobro: KONCESIJE NA ZAHTJEV

Koncesije na zahtjev sukladno

 • Pomorskom zakoniku
 • Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama
 • Zakonu o koncesijama
 • Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu …
 • Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
 • Prijedlog rješenja

Boris Koketi, dipl. iur. – zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH: OTVORENA PITANJA U PRIMJENI ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCIJENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE – 2. dio

 • Neprocijenjene nekretnine u postupku pretvorbe ili privatizacije
 • Prava prijašnjih vlasnika po Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije i po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te ustavno pravni karakter međusobnih odnosa ovih Zakona
 • Ne dovršeni upravni postupci pokrenuti pred Hrvatskim fondom za privatizaciju po čl. 47 Zakona o privatizaciji
 • Koncesija na turističkom zemljištu
 • Plaćanje naknade za korištenje suvlasničkog omjera RH na kampovima
 • Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na kampovima u slučaju kad su na dijelu kampa uknjiženi kao zk vlasnici, fizičke osobe, JLS, te trgovačka društva
 • Ulaganje trgovačkog društva u kampove u slučaju dok nisu utvrđeni suvlasnički omjeri između RH i trgovačkog društva
 • Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina na kampovima

Boris Koketi, dipl. iur. – zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH: OTVORENA PITANJA U PRIMJENI ZAKONA O TURISTIČKOM I OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCIJENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE – 3. dio

 • Rješavanje imovinskopravnih o Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu na procijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije odnosa na turističkom zemljištu uz hotele i turistička naselja
 • Rješavanje imovinskopravnih odnosa na ostalom građevinskom zemljištu
 • Je li Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu na procijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije postigao svoj cilj i svrhu donošenja?!
 • Što bi trebalo mijenjati u Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije kako bi se postigla efikasnost i svrha donošenja istog Zakona
 • Koje su poravne posljedice promijene sadašnjeg zakonskog koncepta suvlasničke zajednice nekretnina RH i trgovačkog društva na kampovima?
 • Pitanja i odgovori, zaključak!

Biografije predavača

Boris Koketi, dipl. iur.

kap.d.pl. Branko Kundih, dipl.iur.

Scroll to Top