26.02.2015. – Gospodarsko korištenje i Koncesije na pomorskom dobru

STRUČNO SAVJETOVANJE O POMORSKOM DOBRU

Organizator:
Kundih pomorski konzalting d.o.o.
Podrška portal Pomorsko dobro i 05vizija.net

Gospodarsko korištenje i Koncesije na pomorskom dobru

Pokrovitelji
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
UDRUGA GRADOVA REPUBLIKE HRVATSKE
KAMPING UDRUŽENJE REPUBLIKE HRVATSKE
UDRUGA POSLODAVACA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – REGIONALNI URED RIJEKA

 

Best Western Hotel Jadran 4* Rijeka, 26. veljače 2015. od 10:00-18:00

Ciljevi savjetovanja

 • Analiza ključnih problema gospodarskog korištenja i koncesija na pomorskom dobru
 • Stjecanje znanja i informacija u cilju rješavanja problema na pomorskom dobru
 • Predlaganje određenih rješenja na pomorskom dobru javnoj vlasti
 • Sudska praksa
 • Rasprava

Sadržaj, struktura i hodogram savjetovanja

Prof.dr.sc. Dario Đerđa – Predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Rijeka: Opće pravno uređenje koncesija u europskom i hrvatskom pravu

 • Bitni elementi koncesija i koncesijskoga odnosa
 • Pravni izvori općeg koncesijskog prava u Republici Hrvatskoj
 • Odnos pravnih izvora Europske unije i Republike Hrvatske u području koncesija
 • Direktiva 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji
 • Temeljna rješenja Zakona o koncesijama
 • Odnos Zakona o koncesijama prema zakonima i propisima u posebnim upravnim područjima

Kap d.pl. Branko Kundih, dipl. iur. – Portal www.05demo.com: Koncesije na pomorskom dobru

 • Upravljanje i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesija
 • Koncesije i pravni režim pomorskog dobra
 • Koncesijski modeli davanja koncesije
 • Koncesije za posebnu upotrebu
 • Davatelj i rok trajanja koncesije
 • Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude
 • Produljenje roka trajanja koncesije
 • Rješavanje sporova

Loris Rak dipl.iur. – Pomorski fakultet Rijeka: Koncesije u morskim lukama

 • Pravni izvori u postupku davanja koncesije u morskim lukama
 • Vrste koncesije u morskim lukama
 • Novosti u postupku davanja koncesija u morskim lukama
 • Postupak davanja koncesija u morskim lukama
 • Uloga tijela lučke uprave u postupku davanja koncesije u morskim lukama
 • Ugovori o koncesijama u morskim lukama

Kap.d.pl. Zlatan Marunić, dipl.ing. – Voditelj Odsjeka za pomorsko dobro i koncesije PGŽ: Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

 • Gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesijskih odobrenja (upravljanje)
 • Koncesijska odobrenja, pomorsko dobro i prostorni planovi
 • Predaja zahtjeva za koncesijsko odobrenje i odabir nositelja k.o.
 • Izmjene i dopune Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja
 • Usporedni prikaz gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru kroz sustave upravljanja

Antun Žagar, dipl. iur. – Sudac – Upravni sud u Rijeci: Koncesije na pomorskom dobru u upravnosudskoj praksi

 • Postupak za davanje koncesije
 • Odluka o koncesiji
 • Naknada za koncesiju
 • Sporovi u svezi s davanjem,izvršavanjem,opozivom ili izmjenom odluka o koncesiji

Sve obavijesti možete dobiti na tel. 052/211-730 ili email: pomorskodobro@05vizija.net.

Lokacija savjetovanja: Best Western Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka

 

Scroll to Top