Doc. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan

Adriana Vincenca Padovan

Diplomirala je 2002., a doktorirala 2011. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije na Malti (IMO/IMLI) 2003. Pravosudni ispit je položila 2006.

Zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u zvanju znanstvenog suradnika. Od 2003. do 2010. radila je u Sektoru za osiguranje prijevoza i kredita Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. Zagreb. Tijekom akademske god. 2007./2008. bila je stalni predavač na IMO/IMLI-u.

Kao naslovni docent sudjeluje u nastavi dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Zagrebu na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo.

Na popisu je izmiritelja Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje.

Sudjeluje u stručnim povjerenstvima za izradu prijedloga pomorskih propisa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH.

Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Hrvatske udruge za pravo osiguranja i član osnivač Hrvatskog društva za transportno pravo.

Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama.

U uredništvu je časopisa Poredbeno pomorsko pravo. Objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja transportnog prava te prava osiguranja u domaćim i stranim časopisima. Autorica je knjige Uloga pomorskog osiguranja u zaštiti morskog okoliša od onečišćenja s brodova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2012.

Scroll to Top