dr.sc. Alen Jugović

Doktor znanosti Alen Jugović, rođen je 23.02.1976. godine u Rijeci.

Diplomirao je 1999. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci i stekao zvanje dipl.ing. tehnologije pomorskog prometa.

Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2005. godine obranio je znanstveni magistarski rad, a zatim je na istom fakultetu 2008. godine obranio doktorsku te stekao stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Završio je stručni magisterij Economics for Suistainable Transport Development na Virtual University of the Adriatic-IonianBasin, Trieste-Italy.

Zaposlen je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u svojstvu izvanrednog profesora te trenutno obavlja funkciju prodekana za poslovne odnose, a od 01. listopada 2016. godine obnašati će funkciju Dekana Fakulteta. Nositelj je sljedećih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju: Upravljanje morskom lukom, Ekonomika brodarstva, Lučko poslovanje i Ekonomika i organizacija pomorsko-putničkog prometa te na doktorskom studiju kolegija Ekonomika infrastrukturnih projekata u lučkom sustavu. Kao vanjski suradnik na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu nositelj je kolegija Lučko poslovanje i Lučki sustavi.

Bio je voditelj međusveučilišnog doktorskog studija Pomorskog fakulteta u Rijeci i suradnih ustanova. Sudjelovao je na preko pedeset stručnih i tri znanstvena projekata vezanih uz organiziranje, logističke operacije, koncesioniranje, gospodarsko korištenje i upravljanje pomorskim organizacijama (lukama i brodarskim poduzećima). Najznačajniji istraživački i stručni projekti su mu: Nacionalni plan razvoja luka od županijskog i lokalnog značaja u RH, Master plan luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja u Primorsko-goranskoj županiji, Strategija održivog razvoja crusing turizma u RH, Desetogodišnji plan razvoja hrvatskog lučkog sustava i brojni drugi. Bio je angažiran i na tri europska projekta, od kojih je na jednom bio i voditelj europskog projekta „Developing of Motorways of Sea system in Adriatic region – AdriaticMoS“, IPA Jadranska prekogranična suradnja.

Objavio je samostalno ili u koautorstvu oko 60-tak znanstvenih radova iz područja ekonomije, logistike, tehnologije prometa i transporta, luka i brodarstva te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih savjetovanja i skupova.

Autor je sveučilišnog udžbenika: Upravljanje morskom lukom,Koautor te koautor 2 sveučilišna udžbenika s naslovom „Menadžment pomorskoputničkih luka“ te „Menadžment u brodarstvu i lukama“.

Član je: Komore inženjera tehnologije prometa i transporta – Strukovnog razreda inženjera prometa na unutarnjim plovnim putovima i pomorskog prometa, Hrvatskog znanstvenog društva za promet, Znanstvenog vijeća za pomorstvo – sekcije za morske luke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Hrvatskog društva ekonomista te Međunarodnog društava pomorskih ekonomista (IAME).

Scroll to Top