Anđelko Petrinić dipl.ing., Ravnatelj županijske lučke uprave Krk

Rođen 20. lipnja 1970.

Zvanje: Diplomirani ing. pomorskog prometa

Radno iskustvo

od prosinca 2013. godine – Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk, Krk

siječanj 2000. – studeni 2013.g. – Ravnatelj Županijske lučke uprave Cres, Cres

rujan 1998. – prosinac 1999.g.- Profesor nautičke grupe predmeta u srednjoj školi “A. Haračića”, Mali Lošinj

listopad 1997. – kolovoz 1998. – Voditelj tvrtke “Gavza” d.o.o. Cres, Ispostava Mali Lošinjg.

studeni 1995. – travanj 1997.g.- Plovidba Croatia line, Kadet, treći časnik palube

rujan 1993. – rujan 1995.g. – Student prodekan, Pomorski fakultet u Rijeci

Obrazovanje i osposobljavanje

1990. – 1995.g. – Pomorski fakultet Rijeka, Diplomirani ing. pomorskog prometa – smjer nautika

1986. – 1989.g. – SC A. Haračića, M.LošinjSrednjoškolsko obrazovanje, smjer: nautika

Realizirani projekti:

– dogradnja trajektnog pristaništa “Porozina”

– rekonstrukcija, te produžetak pristanišnog gata u luci Cres

– dogradnja trajektnog pristaništa “Merag”

– produžetak pristanišnog mula u luci Martinšćica

– izgradnja I Faze lučice “Grabar” u luci Cres

– dogradnja luka Cres i Martinšćica putem koncesija

Tečajevi/Certifikati:

– svejedodžba za vođenje postupaka javne nabave

– svjedodžba – osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

– položen ispit za poručnika trgovačke mornarice

Scroll to Top