dr.sc. Ante Vuković, Stečajni upravitelj na Trgovačkom sudu u Splitu

Ante Vuković

Osobni podaci:

Ime i prezime: Dr.sc. Ante Vuković

Datum i mjesto rođenja: 30. rujna 1961.

Zanimanje: Stečajni upravitelj na Trgovačkom sudu u Splitu od 2000. do danas

Znanstvena zvanja:

a) Doktor pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i općeprometno pravo, naslov obranjene disertacije „Ograničenje odgovornosti u prijevozu stvari“, Split,2012.

b) Magistar pravnih znanosti, “Pomorsko i općeprometno pravo”, naslov rada “Osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara”, Split 2007.

c) Diplomirani ekonomist, diplomirao 1987. u Splitu. Fakultet završio u roku, kao redovit student

Stručna zvanja

a) Ovlašteni stečajni upravitelj, Zagreb, 2000,

b) Ovlašteni revizor, Zagreb, 1997.

Strani jezici

Engleski i talijanski

Radno iskustvo:

a) Prof. novinar (1988-1993),

b) Direktor Hajduk-Agrocommerce d.o.o. Split (1993-1996),

d) Član uprave tvrtke TOMMY d.o.o.Split (1996-2000),

e) Stečajni upravitelj u ukupno 16 postupaka (Jadrantekstil d.d. Split, Laurus d.d. Split, Salonacoop d.d. Solin, Vranjica-Belvedere d.d. i dr. Tijekom stečajeva zaposlio sam oko 500 bivših radnika st. dužnika.

Rezultati rada

1) Autor složenog projekta izrade stečajnog plana u 2006. (sadrži pravno-finanacijsko- računovodstveno-porezna pitanja) u Vranjica Belvedere d.d. Seget Donji (pred.br. ST-183/00 na TS u Splitu). Projekt je odobren od stručne javnosti i sudionika postupka te uspješno realiziran, a trg.dr. je od posebnog državnog interesa.

2) U Jadrantekstil d.d. Split upošljavanje više od 300 osoba, jedan od najuspješnijih postupaka u Hrvatskoj i dr.

Znanstvena djelatnost

Više od 80 objavljenih znanstvenih, stručnih i nerecenziranih radova isključivo iz polja prava. Radovi uključuju tri grane prava (pomorsko i općeprometno pravo, sportsko pravo te insolvencijsko (stečajno i predstečajno) pravo). Predavao i izlagao na više znanstvenih skupova.

Ostalo

Oženjen, supruga Mirela te djeca Ivan – dr.med. (26) i Danica (20).

Scroll to Top