Milvana Arko-Pijevac

Milvana Arko-Pijevac ima zvanje diplomiranog inženjera biologije, a od 1986.g. radi u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Od 1995.-2008.g. ravnateljica je muzeja te osim stručnih poslova radi na organizaciji i menadžmentu svih djelatnosti u Muzeju.

Dobitnica je godišnje nagrade Grada Rijeke u 2008.g. za unapređenje i podizanje standarda u muzejskoj djelatnosi, promidžbi prirodoslovlja i zaštiti prirode. Autorica je stalnog postava Plavetnilo – raznolikost života u podmorju Kvarnera za koji je Prirodoslovnom muzeju Rijeka dodijeljena godišnja nagrada HMDa za 2014.g. Dobitnica je godišnje nagrade HMDa za realizirani dokumentacijsko – informacijski program u 2018. godini Plavo oko. Dobitnica je Priznanja I Diplome u razvoju tehničke culture Grada Rijeke te doprinosa pokretu Nauka mladima.

Objavila je 14 znanstvenih radova te 72 stručna rada, studija i elaborata. Autorica je je 20 izložbi, urednica 11 izdanja Prirodoslovne biblioteke, predsjednica organizacijskog odbora 7 znanstvenih i stručnih savjetovanja, voditeljica 4 projekta u zaštiti prirode te od 2007.-2020. suradnica je na 5 znanstvena projekta i koordinator projekta financiranom u cijelosti kroz Marie Curie European Reintegration Grant iz VII. okvirnog programa Europske Unije.

Sudjelovala na više od 50 domaćih I inozemnih kongresa. Sudjeluje u pedagoškom radu Muzeja, održala više od 200 predavanja za udruge, studente i učenike na temu biologije mora. Član je organizacijskog odbora Festivala znanosti od 2004-

2012.g. Predsjednica Podružnice I član Velikog vijeća Hrvatskog biološkog društva u Rijeci od 1996.do danas. Član je Hrvatskog muzejskog vijeća od 2010-2016.g., Povjerenstava za viša zvanja u muzejskoj djelatnosti i Povjerenstva za dopunu i izmjenu zakona i pravilnika u muzejskoj djelatnosti od 2010..-2016.g. U mandatu od 2012.-2016. predsjednica je Hrvatskog muzejskog društva. Od 2019.g. imenovana je sudskim vještakom za zaštitu prirode I okoliša, morski ekosustavi.

Scroll to Top