Prof.dr.sc. Čedomir Dundović

Čedomir Dundović rođen je u Senju 20. studenoga 1952. Oženjen je i otac dvoje djece. Završio je Fakultet za pomorstvo i saobraćaj i Pedagoški fakultet (studij fizike) u Rijeci. Ploveći na brodovima trgovačke mornarice stekao je zvanje pomorskog strojara (časnika stroja). Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci “Integralni i multimodalni transport” te doktorirao na istom fakultetu obranom disertacije “Optimalizacija primjene obalnih i mobilnih lučkih dizalica kao i njihovih kombinacija u tehnološkom procesu rada u luci”.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nositelj je većeg broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju na istom fakultetu. U svojstvu gostujućeg profesora sudjelovao je u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, poslijediplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskom studiju Fakulteta za pomorstvo in promet u Portorožu.

Autor je 10 knjiga od čega 4 sveučilišna udžbenika, 1 znanstvene monografije, 1 priručnika, 2 skripte i 2 poglavlja u knjizi. Objavio je 118 znanstvenih i 2 stručna rada. Sudionik je brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih savjetovanja. Voditelj je i sudionik u izradi znanstvenih i stručnih projekata iz područja prometa, pomorskog gospodarstva i morskih luka (glavni je urednik “Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske” i autor poglavlja o Lučkim sustavima u projektu Vladina Ureda za Strategiju razvitka Republike Hrvatske: Pomorstvo – Hrvatska u 21. stoljeću).

Recenzent je 3 nova studijska programa, 3 poslijediplomska specijalistička studija, 3 znanstvena projekta i 52 znanstvena rada.

Član je uredničkog odbora časopisa Pomorstvo i Pomorskog zbornika.

Pročelnik je sekcije za morske luke, Znanstvenog vijeća za pomorstvo HAZU, član Hrvatskog znanstvenog društva za promet (HZDP), Hrvatskog društva za sustave (CROSS) i Društva za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske. Znanstvene reference razlogom su uvrštavanja njegove biografije u svjetsku publikaciju Who’s Who in Science and Engineering, International Bibliographical Centre, Cambridge i American Biographical Institute.

Od 2001. do 2004. godine obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa, a od 2004. prodekan je za nastavu Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Obnašao je dužnost državnog tajnika u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza (1999. – 2000.) i zastupnika u Županijskoj skupštini PGŽ (1993. – 1996.; 2005. – 2009.).

Za istaknuti znanstveni rad 1997. godine nagrađen je plaketom Hrvatskoga znanstvenog društva za promet.

Scroll to Top