Dalibor Carević

Dr.sc. Dalibor Carević rođen je 1977.g. u Zagrebu.

Radi na poziciji izvanrednog profesora na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2004. Bavi se pomorskim inženjerstvom te problemima zaštite okoliša kroz niz znanstvenih projekta koje vodi i koordinira u suradnji sa drugim domaćim i inozemnim sveučilištima.

Radovi: Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama (ECOMARINA 2015.-2018.), Održiva gradnja nasutih plaža – gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih (BEACHEX 2019.-2023.), Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (PROTECTAS 2019.-2023.).

Scroll to Top