Damjan Bujak

dr. sc. Damjan Bujak rođen je 1991. godine u Zagrebu.

Godine 2015. stječe akademski naziv magistar inženjer građevinarstva, te se zapošljava na Građevinski fakultet u Zagrebu. Od 2017. godine radi na znanstvenom projektu Primjena cijevnih propusta za poboljšanje kvalitete mora u lukama/marinama.

Disertaciju pod naslovom Geometrijsko oblikovanje propusta ugrađenih u lukobran u svrhu povećanja učinkovitosti izmjene mora brani u studenom 2019. godine.

Od početka 2020. godine nastavlja rad na znanstvenom projektu Održiva gradnja nasutih plaža – gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih.

Scroll to Top