Prof.dr.sc.Daniela Gračan, Redovna profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Dr. sc. Daniela Gračan rođena je u Rijeci, 27. svibnja 1969. godine.

Osnovnu školu završila je u Lovranu, nakon čega upisuje srednju ekonomsku školu u Opatiji, a po završetku srednje škole upisuje sveučilišni dodiplomski studij (smjer: Ekonomika turizma i ugostiteljstva) na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji. Diplomski rad s naslovom “Teoretski i praktični aspekti razvoja nautičkog turizma u ACI marinama Hrvatske” obranila je 1996. godine.

Iste godine, na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, upisuje poslijediplomski studij “Management u suvremenom hotelijerstvu” na kojem je odslušala i položila sve ispite te prijavila magistarski rad s naslovom “Doprinos nautičkog turizma strategiji razvoja hrvatskog turizma”, kojeg je uspješno obranila 04. ožujka 2002. godine.

Na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, 29. ožujka 2004. godine uspješno je obranila doktorsku disertaciju na temu “Strategije i planiranje u razvoju turizma i turističke ponude Istre”.

Radno iskustvo:

2012. – danas – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, redovita profesorica u trajnom zvanju, Prodekanica za poslovne odnose

2008. – 2012. – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Pročelnica katedre za turizam

2006. – 2010. – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Docent, Koordinator za studentski standard

1998. – 2006. – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Asistent

1996. – 1998.– Domicil d.o.o. Opatija, Marketing služba, kadrovska služba, Direktorica.

Usavršavanje

1998. do 2004. – Nizozemska, Italija, Meksiko, Kina, Kuba, Poljska, Slovačka – Hotelski lanci, obrazovne institucije, hotelske i turističke udruge, kulturne institucije – Studijski boravci u organizaciji AIEST-e i FTHM –a

2004. – Ljubljana, Slovenija – Prospero, Inštitut za turizem in storitvene dejavnosti – Suradnik na projektima

2005. i 2007. – USA, Karibi, Bahami – Carnival Cruise Line – Studijsko putovanje za potrebe edukacije iz područja nautičkog turizma

Članstva

2011. – danas – uređivački odbor znanstvene konferencije Tourism in South East Europe 2010. – Alumni FMTU Opatija, Sveučilište u Rijeci

2008. – danas – Institut Prospero, Inštitut za turizem in storitvene dejavnosti, Slovenija

2010. – danas – Alumni FMTU Opatija, Sveučilište u Rijeci

Znanstveni i stručni radovi

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNO PRIZNATIM ČASOPISIMA I S NJIMA PO VRSNOĆI IZJEDNAČENIM PUBLIKACIJAMA (A1)

1. Gračan, D., (2002.) “Značaj nautičkog turizma u strategiji razvoja hrvatskog turizma”, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 3-4, ISBN/ISSN: 0584-9063, p.p. 447–464, (1.1 a.a.)

2. Gračan, D., Uran, M., (2002.) “Istraživanje potreba i zadovoljstva nautičara u ACI marinama”, Pomorski znanstveni časopis Naše more, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 49 (5-6), ISBN/ISSN: 0469-6255, p.p. 217–227, (0.7 a.a.)

3. Alkier Radnić, R., Gračan, D., (2003.) “Uloga strategijskog marketinškog planiranja u repozicioniranju Opatijske rivijere na turističkom tržištu”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 9, No. 1, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p. 153-165, (0.8 a.a.)

4. Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2003.) “Analiza hrvatskog turističkog tržišta i potencijalne mogućnosti razvoja hrvatskog turizma”, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 3-4, ISBN/ISSN: 0584-9063, p.p. 321-336, (1.0 a.a.)

5. Gračan, D., (2003.) “Uloga strateškog upravljanja u koncepciji dugoročnog razvitka hrvatskog turizma, Tourism and Hospitality Management, Vol. 9, No. 2, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, 2003., ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p. 215-230, (1.0 a.a)

6. Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2003.) “Kvantitativna i kvalitativna obilježja nautičkog turizma u strategiji razvitka hrvatskog turizma”, Pomorski zbornik 41, Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske, Rijeka, ISBN/ISSN: 0554-6397, p.p. 309-317, (0.5 a.a.)

7. Stipanović, C., Gračan, D., (2005.), “Značaj brodskih tura u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma”, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 1/2005., ISBN/ISSN: 0584-9063, p.p. 205-214, (0.6 a.a.)

8. Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2005.), “Ecological Aspect of the Development of Nautical Tourism in the European Mediterranean”, Pomorski zbornik 43, Društvo za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske, Rijeka, ISBN/ISSN: 0554-6397, p.p. 219-239., (1.3 a.a.)

9. Gračan, D., Stipanović, C., (2005.), “Development Strategies in function of ACI Marina Umag Competitiveness”, Pomorski znanstveni časopis Naše more, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, ISBN/ISSN: 0469-6255, p.p. 163-172, (0.7 a.a.)

10. Gračan, D., (2005.), “Uloga nautičkog turizma u repozicioniranju turizma Istarske županije”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 11, No. 2, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p.147-154, (0.5 a.a.)

11. Gračan, D., (2006.), “Strateško promišljanje razvoja nautičkog turizma u Hrvatskoj”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No. 1, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p.111-117, (0.4 a.a.)

12. Gračan, D., Alkier Radnić, R., Vizjak, A., (2006.), “Razvoj nautičkog turizma na Mediteranu”, Pomorski zbornik 44, Društvo za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske, Rijeka, ISBN/ISSN: 0554-6397, p.p. 123-137, (0.9 a.a.)

13. Gračan, D., Perišić, M., (2006.), “Development Trends of Nautical Tourism in the Primorsko-Goranska County”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No. 2, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p.225-231, (0.4 a.a.)

14. Vizjak, A., Gračan, D., Krstinić Nižić, M., (2007.), “Foreign Capital in the Development of Croatian Tourism”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 13, No. 3, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich; TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, ISBN/ISSN: 1330-7533, p.p.747-758, (0.7 a.a.)

15. Gračan, D., Alkier Radnić, R., Bogdan, S., (2008.), “Restorable Energy sources as a factor of competitive improvement ability of a Tourist destination”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 14, No. 2, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich; TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, ISSN: 1330-7533, p.p. 263-270, (0.4 a.a.)

16. Alkier Radnić, R., Gračan, D., Fišter, M., (2009.), “Repositioning of Thermal Spa Tourism of North-West Croatia in accordance with the European Thermal Spa Tourism Trends”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 15, No. 1, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich; TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, ISSN: 1330-7533, p.p. 73-84 (0.7 a.a.)

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNIKU RADOVA MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA S MEĐUNARODNIM UREDNIŠTVOM I INOZEMNIM RECENZENTIMA (A1)

1. Vizjak, A., Gračan, D., Sušilović, Z., (2008.) “Tourism as a stabilizing Factor of a Balance of Payments”, 19th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2008, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-89-4, p.p. 1105-1118 (0.8 a.a.)

2. Gračan, D., Zadel, Z., Birin, A., (2010.) “Camping Tourism With the Purpose of lengthening the Tourist Season in Croatian Tourism”, 20th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2010, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-89-4, p.p. 74-87 (0.8 a.a.)

3. Gračan, D., Sander, I., Rudančić- Lugarić, A., (2010.) “Green Strategy of Business Tourism”, 20th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2010, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-89-4, p.p. 337-349 (0.8 a.a.)

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA (A2)

1. Znanstveni radovi objavljeni u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa (a2) 1. Gračan, D., Uran, M., (2003.), “Tourism as a Global Syndrome of Ecological Problem”, VII International Symposium „Tourism in the Terms of Globalization“, Proceedings: CD ROM with full papers, University of St. Kliment ohridski, Faculty of Hospitality and Tourism Ohrid, Macedonia, ISBN 9989-871-12-4, p.p. 358-363. (0,4 a.a.)

2. Gračan, D., (2003.), “Development Strategy of Nautical Tourism in ACY Club, Croatia”, International Scientific Conference „Evaluation of Business Environment for Tourist Services“, University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava, Slovakia, ISBN 80-968342-4-X, p.p. 143-146. (0,2 a.a.)

3. Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2004.), “Management and Application of Marketing concepts in the process of Tourism Globalization”, International Scientific Conference „Tourism in the process of the European Integration and Globalization“, University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava, Slovakia, ISBN: 80-230-0170-1, p.p. 67-69. (0.1 a.a.)

4. Gračan, D., (2004.), “Contribution to the development strategy of nautical tourism in Croatia”, 17th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2004, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-88-6, p.p. 453-459 (0.4 a.a.)

5. Uran, M., Gračan, D., (2004.), “Trends in Research in Tourism Industry: the Case of International Service Quality Model”, International conference “Strategic Partnership for the Development of Tourist Destination”, Encuentros, Days of Turistica, University of Primorska, College of Tourism, Portorož, Zbornik sažetaka i CD ROM, ISBN: 978-961-6469-39-5 (0,9 a.a.)

6. Gračan, D., (2004.), “Valorisation of the Brijuni Islands in the Tourism Development Strategy of the Istrian Region”, 4th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, Opatija, ISBN: 953-6198-49-5, p.p. 73-78 (0.4 a.a.)

7. Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2005.), “Poduzetništvo u nautičkom turizmu Republike Hrvatske”, 3rd International Conference, Entrepreneurship and Macroeconomic Management, Vol. 1., Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković” Pula, Pula, ISBN: 953-7144-01-1, p.p. 368-375 (0.5 a.a.)

8. Stipanović, C., Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2005.), “Developing the Competitiveness of Croatian Tourism under the Conditions of the Global Market”, VIII International Conference, Contemporary Trends in Tourism Industry, Ohrid, Macedonia, ISBN 9989-871-12-4, p.p. 187-195. (0.5 a.a.)

9. Gračan, D., Uran, M., (2005.), “The Roll of Nautical tourism in the process of creating a Croatian competitive product”, 6th International Conference: MIC 05 – Managing the Process of Globalization in New and Upcoming EU Members, University of Primorska, Faculty of Management Koper, CD ROM, ISBN: 978-961-6573-88-7 (0.6 a.a.)

10. Gračan, D., Stipanović, C., (2005.), “ACI Club as the Development Factor of Nautical Tourism in Croatia”, International congress Costal & Marine Tourism: Development, Impacts and Management, CMT, Cesme, Turkey, 2005., str. 471-481 (0.6 a.a.)

11. Stipanović, C., Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2006.), “Development Concepts of Hotel Chains as Quality Providers in Croatian Tourism”, 24th EuroCHRIE Congress, University of the Aegean, Thessaloniki (0.7 a.a)

12. Gračan, D., (2006.), “Croatian Tourist Destinations on the Cruise Market”, 18th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2006, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-88-6, p.p. 453-459 (0.4 a.a.)

13. Stipanović, C., Gračan, D., (2006.), “Establishing the Importance of Events in Profiling Tourist Destination Development”, 18th Biennial International Congress, Tourism and Hospitality Industry 2006, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, ISBN: 953-6198-88-6, p. p. 286-295 (0.8 a.a)

14. Alkier Radnić, R., Gračan, D., (2006.), “Economic Relations of the EU and Transition Countries with focus on Croatia”, 7th International Conference: MIC 06 – Advancing Business and Management in Knowledge-based Society, University of Primorska, Faculty of Management Koper, Portorož, CD ROM, ISBN: 978-961-6573-88-7, ISSN: 1854-4312 (0.6 a.a.)

15. Gračan, D., Stipanović, C., (2006.), “Strategy of Tourism in Istria for Competing on the Tourist Market upon Tourism Offer Reformation, 5th International Scientific Conference “Management in the Function of Increasing the Tourist Consumption”, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, ISBN: 1846-288X, p.p. 107-123 (1 a.a.)

16. Gračan, D., Alkier Radnić, R., Vizjak, A., (2007.), “The Participation of Croatian Nautical Tourism in Nautical Tourism flows in the Mediterranean”, IX International Scientific Conference, Strategic Development of Tourism Industry in the 21st century, University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Ohrid, Macedonia, ISBN 9989-871-12-4 (0.7 a.a.)

17. Vizjak, A., Gračan, D., Alkier Radnić, R., (2007.), “Preparing Professionals for the Globalised Tourism Trade”, X International Conference: Dialogue of Public and Private Representatives about partnership in Tourism, University of Economics in Bratislava, Slovakia, Bratislava, ISBN: 978-80-225-2369-1, p.p. 416-424 (0.5 a.a.)

18. Gračan, D., Vizjak, A., Sušilović, Z., (2007.), “Globalization and its Economical Impact”, 8th International Conference: MIC 07 – Advancing Business and Management in Knowledge-based Society, University of Primorska, Faculty of Management Koper, Portorož, CD ROM, ISBN: 978-961-6573-88-7, ISSN: 1854-4312 (0.6 a.a.)

19. Vizjak, A., Gračan, D., Vizjak, M., (2007.), “The Place of Slovenia in the European Tourism”, The Third Biennial International Congress HOTELPLAN 2007, The College of Hotel Management, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, Beograd, ISSN: 141-5113, p.p. 111-121 (0.6 a.a.)

20. Gračan, D., Milojica, V., Zubović, V., (2008.), “Benchmarking in Sports-Recreational and Health Tourism of Croatia and Slovenia”, 6th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, Opatija, ISSN: 1846-288X, p.p. 111-123 (0.8 a.a.)

21. Gračan, D., Vizjak, A., Alkier Radnić, R., (2009.), “The use of Global Foreign Capital in the Croatian tourism economy”, X International Conference, The Influence of Global Economic Recession on Tourism, University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Ohrid, Macedonia, ISBN 9989-871-12-4, p.p. 124-135 (0.7 a.a.)

22. Gračan, D., Krstinić Nižić, M., Uljančić, M., (2009.), “Ecological Aspect of the Nautical Tourism Development in Istria”, X International Conference, The Influence of Global Economic Recesion on Tourism, University St. Kliment ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Ohrid, Macedonia, ISBN 9989-871-12-4 (0.7 a.a.)

23. Alkier Radnić, R., Gračan, D., Milojica, V., (2009.), “Tourism Features within the European Union with special Attention paid to Croatia”, 7th International Conference, “Economic integration, competition and cooperation”, Faculty of Ecomics Rijeka, Opatija, ISBN: 978-953-6148-82-0, p.p. 1-14 (0.8 a.a.)

24. Gračan, D., Zadel, Z., (2009.), “Sustainable development management of cultural-touristic resources”, International conference “Management, izobraževanje in turizem”, University of Primorska, College of Tourism, Portorož, (knjiga sažetaka i CD rom), ISBN: 978-961-6469-39-5, p.p. 799-807 (0.5 a.a.)

25. Vizjak, A., Gračan, D., Čačić. K., (2009.), “Globalization and the New World Tourism Management”, The Fourth Biennial International Congress HOTELPLAN 2009, The College of Hotel Management, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, Beograd, ISSN: 1451-5113, p.p. 24-30 (0.4 a.a.)

26. Gračan, D., Alkier Radnić, R., Zadel, Z., (2010.), “Competitiveness of Croatian Cruising Tourism within European Tourism Flows”, 2nd International Scientific Expert Conference “Quality and Innovation in Tourism and Catering”, Bled, ISBN: 978-961-6677-08-0, p.p. 171-179 (0.5 a.a.)

27. Gračan, D., Milojica, V., Drpić, D., (2010.), “Presentation of rural tourism development of the Republic of Croatia and Slovenia”, 7th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, Opatija, ISBN: 1846-288X, p.p. 89-100 (0.7 a.a.)

28. Gračan, D., Zadel, Z., Birin, A., (2010.), “Strategic management of sustainable development in rural tourism”, International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, Economic Development Perspectives of SEE Region in Global recession Context, Sarajevo, zbornik sažetaka i CD-ROM, ISBN: 978-9958-25-046-0 (1.3. a.a.)

Znanstveni radovi objavljeni u ostalim domaćim i inozemnim časopisima i publikacijama (a2)

1. Vizjak, A., Gračan, D., Krstinić Nižić, M., (2008.), “Strategic Goals of Croatian Tourist Regionalization”, Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe 2008, College of economy, tourism and social sciences, Kielce, Poland, p.p. 45-58 (0.9 a.a.)

2. Gračan, D., Vizjak, S., (2010.), “Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša”, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, god. 47 – broj 1/2010., ISBN/ISSN: 0584-9063, p.p. 175-189 (0.9 a.a.)

KNJIGE (A2)

Gračan, D., Alkier, Radnić, R., Uran, M.: Strateška usmjerenja nautičkog turizma u Europskoj uniji, (2010.) Odluka Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, klasa: 602-09/10-01/29; ur.br.: 2170-57-05-10-3,
UDK 338.48:797.1(4-67 EU)(075.8), ISBN 978-953-6198-82-7, izdavač Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, 2010., recenzenti: dr.sc. Heri Bezić, redoviti profesor, dr.sc. Janja Gabruč, docent. (28 a.a.)

STRUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNIKU MEĐUNARODNOG SKUPA, DOMAĆIM ČASOPISIMA I REVIJAMA

1. Gračan, D., (2004.) “Značaj i uloga nautičkog turizma u strategiji razvoja turizma Opatijske rivijere”, Tourism and Hospitality Management, Vol. 10, No. 2, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija i WIFI Osterreich, Wien/Opatija, Zbornik radova okruglog stola: Turizam Opatije – pogled u budućnost, p.p. 151-156 (0.3 a.a.)

2. Gračan, D., Alkier Radnić, R., Krstinić Nižić, M., (2009.) “Nautical Tourism as the Means of Branding the North-Adriatic Destinations in Tourism Market”, The 6th International Congress on Costal & Marine Tourism: Development, Impacts and Management, CMT, Nelson Mandela Bay, South Africa, p.p. 23-26 (0.2 a.a.) Working papers

3. Gračan, D., Zadel, Z., Tomašković, A., (2010.) “Role of the State in Ecological Tourism Development”, Proceedings of II International workshop Ecological Tourism: Trends and Perspectives of Development in the Global World, Saint Petersburg, p.p. 45-51 (0.4 a.a.)

4. Gračan, D., Rudančić-Lugarić, A., Zadel, Z., (2010.) “Zeleni sastanci – podrška poslovanju hotela”, Turistički svet – suvremeno hotelijerstvo i turizam, Gastro print, Beograd (0.5 a.a.) ISSN: 1451-2661

STUDIJE I PROJEKTI

1. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: “Nova znanja i razvoj menadžmenta u hrvatskom hotelijerstvu”, prihvaćenom 01. travnja 2003. godine, broj prijave 0116005; voditelj projekta: prof. dr. sc. Vidoje Vujić

2. “Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju” broj prijave 116-2012298-2574, koji se izvodi u okviru programa “Mogućnosti i učinci obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj” (2007. – 2012.), voditelj projekta prof. dr. sc. Branko Blažević

3. Stručna studija: Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Rijeka, 2005., naručitelji studije: Županija Primorsko-goranska i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije; voditelj studije prof. dr. sc. Joža Perić

4. Autor stručnog projekta: Poslovni i marketinški plan ugostiteljske djelatnosti u ACI marini Opatija, naručitelj Domicil doo, Opatija, 1998/99.

5. Sudionik radionice izrade SWOT analize Hrvatskog nautičkog turizma za potrebe Studije razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Rijeka, 2005.

6. Autor izrade SWOT analize poslovanja ugostiteljske djelatnosti u ACI marini Opatija, naručitelj Domicil doo, Opatija, 2007.

7. Mentor projekta: Hrvatska na dlanu, Projekt internetskog promoviranja Hrvatske kao turističke destinacije, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Opatija, 2010.

8. Stručni projekt: Interni sustav kvalitete Termi Čatež, naručitelj: Terme Čatež, Slovenija, 2004.

9. Autor projekta: Strategija razvoja turizma Lipice in muzeja Lipica 2010-2014, naručitelj Kobilarna Lipica, 2010. Projekt je subvencioniran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem Financijskog mehanizma EGP i Norveškog financijskog mehanizma

10. Suradnik na projektu: Strategija turizma občine Velenje, naručitelj mestna občina Velenje, 2008., 2009.;

11. Suradnik na projektu: Ocenjevalnje restavracij v MO Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana, 2008.; Metodologija za dodeljevanje Znaka kakovosti ljubljanskega turizma, Zavod za turizem Ljubljana, 2008.;

12. Master plan razvoja turizma općine Neum, 2010.

13. Suradnik na Institutu Prospero, Inštitut za turizem in storitvene dejavnosti, u Sloveniji od 2008.g.

14. Tajnik IPA projekta Adriatic Cruise Port Network, Adriatic Cross-border Cooperation Programme

Scroll to Top