dr.sc. Dario Đerđa, Redoviti profesor, predstojnik Katedre za upravno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Dario Đerđa

Rođen 27. studenog 1974. godine u Rijeci. Državljanin Republike Hrvatske.

Na Pravnom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci diplomirao 17. prosinca 1997. godine. Poslijediplomski studij upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu završio je 21. veljače 2002. godine, obranom magistarskog rada “Državljanstvo Europske unije” pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Dragana Medvedovića.

Od svibnja do srpnja 2001. godine stručno se usavršavao u području europskog pravana Sveučilištu u Regensburgu. Doktorsku disertaciju s naslovom “Upravnopravni aspekti koncesija” izradio pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Ive Borkovića i prof. dr. sc. Damira Avianija, te je obranio 15. srpnja 2005. godine na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Godine 2011. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za upravno pravo Pravnoga fakulteta u Rijeci, a 2016. godine za redovnog profesora. Od 2008. godine ujedno je predstojnik navedene Katedre.

S izlaganjima aktivno sudjelovao na više međunarodnih i brojnim domaćim znanstvenim konferencijama i skupovima. Autor je niza objavljenih znanstvenih članaka te prikaza i bibliografija, više poglavlja u knjigama, znanstvenih monografija “Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj” i “Osnove upravnog prava Europske unije”, visokoškolskog udžbenika “Upravni postupak” te je koautor “Komentara Zakona o upravnim sporovima”.

Dobitnik je priznanja Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić, kao najviše nagrade u pravnoj struci u Republici Hrvatskoj, za napisanu knjigu koja je posebno doprinijela razvoju pravne struke u 2012. godini.

Od 2008. godine prodekan je na Pravnom fakultetu u Rijeci, a od 2013. do 2017. godine pomoćnik rektora Sveučilišta u Rijeci zadužen za organizacijsko-pravnu djelatnost. Član je upravnog odbora Hrvatske udruge za usporedno pravo, član je uredništva časopisa Hrvatska pravna revija te je redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je član radnih skupina za izradu novog Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj te novog Zakona o upravnim sporovima Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa. Od listopada 2005. do 2010. godine bio je član uredništva časopisa Hrvatska javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave.

Vijeće Pravnog fakulteta izabralo je 15. svibnja 2023. većinom glasova prof. dr. sc. Daria Đerđu za novog dekana za razdoblje 2023. – 2026. koji će preuzeti funkciju 1. listopada 2023. s početkom nove akademske godine.

Scroll to Top