mr. sc. Davor Njirić, direktor HotMar Consulting d.o.o, Dubrovnik

Rođen 02.05.1950. godine u Dubrovniku

Obrazovanje

 • Post diplomski studij, Ekonomski fakultet Zagreb, 1977.
 • Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik 1974.
 • Ispit časnika trgovačke mornarice, 1970.
 • Srednja pomorska škola u Dubrovniku 1968.

Profesionalna karijera

 • Direktor/vlasnik Hotels and Marinas Consulting d.o.o.
 • 21 godinu Ministarstvo turizma
  • glavni savjetnik ministra (1.05.2012. – 31.12.2015.)
  • savjetnik ministra (1.08.2004. – 1.05.2012.)
  • načelnik odjela za razvoj turizma (1.02.1919.- 30.07.2004.)
  • prvi načelnik Odjela za kategorizaciju (1.01.1994.-31.01.1919.)
 • 11 godina direktor Hotela „Dubrovnik President“ De luxe u Dubrovniku
 • 2 godine viši savjetnik Sektor prodaje i marketinga HTC „Babin kuk“, Dubrovnik

Strukovna angažiranost i najznačajniji radovi

 • Autor prvog „Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata“ 1995. i „Priručnika za provedbu kategorizacije“ (uvođenje „zvjezdica“)
 • Autor projekta (naziv i kriteriji) „Turistički cvijet HRT i HTZ“ 1998.
 • Autor marketinškog koncepta  manifestacije „Croatia Food Festival“, Unatid Nations, New York, october 1999.
 • Član stručne skupine za izradu „Strategije nautičkog turizma 2009/2019.“
 • Autor projekta „Mogućnost investiranja u turizam kroz proces privatizacije“- Katalog turističkih tvrtki u privatizaciji, 2000.
 • „Kondominij hoteli i vile suvremeni model financiranja razvoja hotelijerstva“ 2004.
 • Autor prijedloga „Operativnog programa otklanjanja prepreka razvoju nautičkog turizma“ 2014.
 • „Nautički turizam – višednevna krstarenja uz obalu i otoke“ 2014.
 • „Prijedlog mjera za zaustavljanje pojave apartmanizacije obalnog pojasa“ 2004.
 • „Koncept prvog park naselja Canavia“ (1200 postelja na oko 200 ha) 2019.
 • Prijedlog „Nacionalnog programa „Hrvatski dvorci – hoteli baština“, 2020.
 • Prijedlog novog modela planiranja golf parkova i golf resorta, 2020.
Scroll to Top