dr.sc.Goran Vojković, dipl.iur., Ekspert za pomorsko i općeprometno pravo

Goran Vojković

Doc. dr. sc. Goran Vojković rođen je u Splitu 1971. godine. Pravni fakultet je završio u Splitu 1996. godine, gdje je magistrirao 2003. godine na temu Pomorsko dobro Republike Hrvatske, a 2006. doktorirao na temu Pravni status luka unutarnjih voda.

Napisao je dvije znanstvene monografije: Pomorsko dobro i koncesije (jedna od prvih naših knjiga na temu pomorskog dobra) te Luke unutarnjih voda, a ima i objavljen veći broj znanstvenih i stručnih radova.

Goran Vojković ima preko 15 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora. Bio je vanjski član Odbora za zakonodavstvo Sabora te u dva mandata predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar. Također, ima veliko iskustvo na radu s EU-projektima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Docent je na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te profesor visoke škole na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Zaposlen je u Centru za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o. (CRUP) u Zagrebu.

Živi u Ivanić-Gradu.

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=279052

Web: www.vojkovic.info

Scroll to Top