Prof.dr.sc. Gordan Stanković

Marina Marković

Prof.dr.sc. Gordan Stanković diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci 1986. godine. Stupanj magistra pravnih znanosti stekao je na Pravnom fakultetu u Splitu 1990. godine, kao i na Pravnom fakultetu u Southamptonu (Ujedinjeno Kraljevstvo) 1992. godine. Stupanj doktora pravnih znanosti stekao je 1996. godine, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Pomorski privilegiji i hipoteke, te pravci razvitka na međunarodnom planu”.

Nakon desetogodišnje karijere na Pravnom fakultetu u Rijeci, od 1997. godine partner je u Odvjetničkom društvu Vukić & Partneri d.o.o, gdje se bavi pomorsko-pravnom praksom. Ujedno predaje pomorsko imovinsko pravo na Pomorskom fakultetu u Rijeci, te kao gostujući predavač na Pravnim fakultetima u Rijeci, Zagrebu i Splitu.

Izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih znanosti, grana pomorsko i općeprometno pravo. Napisao je veći broj znanstvenih i stručnih radova te dvije monografije iz područja pomorskog prava. Sudjelovao je kao izlagač na više znanstvenih i stručnih skupova iz područja pomorskog prava. Bio je aktivnim članom radne skupine za donošenje Pomorskog zakonika iz 2004. godine u dijelu koji se odnosi na upis brodova i postupak upisa, stvarna prava na brodu, te postupak ovrhe i osiguranja na brodu. Autor je odredaba o zalogu na koncesiji pomorskog dobra u prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz studenoga 2009. godine. Kao član stručnog tima Hypo- und Vereins Bank, u dva je navrata, i to 2000. te 2006-2007. godine, sudjelovao u stručnim projektima Vlade Republike Hrvatske pod nazivom “Strategija restrukturiranja velikih hrvatskih brodogradilišta” i to kao stručnjak zadužen za cjelokupni pravni dio studije. Problematikom pomorskog dobra i morskih luka bavi se u teoriji i praksi od 1994. godine.

Kontakt:

Odvjetničko društvo Vukić & Partneri d.o.o, Nikole Tesle 9/VI, 51 000 Rijeka
Tel: 051 211 600 / 051 214 724
Fax: 051 336 884
Email: gordan.stankovic@vukic-lawfirm.hr

Scroll to Top