Katarina Kundih mag.iur.

katarina Kundih

Obrazovanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Francuski jezik: C2 /C1, Langue onze Toulouse, Lyon Bleu International, France, Langue Nica

Engleski jezik: C2 /C2, St. Giles International

Talijanski jezik: C1 /B2, Van der Meer tennis university Marlengo, Italija

Francuski jezik: C2 /C1, Langue onze Toulouse, Lyon Bleu International, France, Langue Nica

Engleski jezik: C2 /C2, St. Giles International

Talijanski jezik: C1 /B2, Van der Meer tennis university Marlengo, Italija

Znanstveni radovi:

”Specifičnosti uređenja glasovanja putem punomoćnika na glavnoj skupštini u hrvatskom, francuskom i slovenskom pravu”, doc.dr.sc. Antonija Zubović, Katarina Kundih, Podjetje in delo/Company and labour (A journal for commercial,labour and social law)

Druge vještine, kompetencije i postignuća

Drugo mjesto na županijskom natjecanju iz francuskog jezika u kategoriji gimnazije , 2011. godine.

Treće mjesto na državnom natjecanju iz francuskog jezika u kategoriji gimnazije , 2011. godine.

Demonstrator na katedri Trgovačko pravo u sklopu predmeta Pravo tržišta kapitala.

Stručni članci:

“Koncesije na morskim plažama Francuske – goruća tema Azurne obale” na portalu www.05demo.com

“Neka otvorena pitanja upravljanja lukama nautičkog turizma u Francuskoj” na portalu www.05demo.com

“Nautička sidrišta u Francuskoj” na portalu www.05demo.com

Scroll to Top