Kap. Mario Babić

Rođen u Splitu 1947. godine.

Višu pomorsku školu završio u Splitu 1971. godine.

Na Pomorskom fakultetu u Rijeci diplomirao 1985. godine.

Plovio na brodovima Jadroplova u svojstvu pripravnika, časnika i zapovjednika od 1966. do 1983. godine na linijama za Velika jezera ( Kanada & USA ), Australija & Novi Zeland i Crveno More.

Od 1983 do 2011. godine  zaposlen u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u svojstvu inspektora, Glavnog inspektora, Pomoćnika ministra i Državnog tajnika.

Sada u mirovini, čeka nalog ukrcaja za posljednje putovanje.

Scroll to Top