Red.prof.dr.sc. Neven Šerić

Red.prof.dr.sc. Neven Šerić je rođen 19. ožujka 1965. u Splitu.

Diplomirao je 1988. na Ekonomskom fakultetu u Splitu (dodijeljena Rektorska nagrada). Po diplomiranju zaposlen u vanjskoj trgovini Koteks export import Split.

Od 1990. Direktor poduzeća Tehničar maloprodaja Split (najmlađi direktor u Hrvatskoj – Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu). Slijedećih petnaestak godina obnašao menadžerske funkcije u više tvrtki (Plovput Split – voditelj projekta Kamena svjetla – turistička valorizacija svjetionika; ACI Opatija – član Uprave za marketing i dr).

Angažiran na projektima razvoja i pozicioniranja novih proizvoda i usluga (Adriatica.net Zagreb – razvoj specijaliziranih turističkih proizvoda; RIS Marine Zagreb, Eltop Orada Split, Diokom novi Split, AD boats Split – razvoj i komercijalizacija novih modela pneumatskih čamaca i dr.).

Magistrirao 2002. (znanstveni poslijediplomski studij na EFST iz Financija s temom Učinci uključivanja zemalja različitog stupnja razvijenosti u ekonomske integracije). Doktorirao 2005. godine u klasi prof. emeritusa Fedor Rocca (Oblikovanje i odabir strategija marketinškog menadžmenta).

Suradnik na Studiji razvoja nautičkog turizma RH za Vladu RH (2005), te na projektima Turizam katalizator integriranja  jadranskog prostora RH (2006), Mogućnosti restrukturiranja poduzeća Aluminij Mostar (2012). Voditelj projekta turističkog brendiranja Rivijere Gradac (2012.-2015.).

Stalno zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Splitu od 2005. (nositelj više kolegija na doktorskom, poslijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju: Strategije upravljanja markom, Marketing u turizmu, Poslovna logistika, Istraživanje tržišta u turizmu, Strategije marketinga u turizmu, Upravljanje proizvodom, Upravljanje markom, Marketing hotelskog poduzeća).

Predavač je i mentor na više diplomskih, poslijediplomskih, MBA i doktorskih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Slovenija, Federacija BiH). Član je uredništva i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa (Advances in Economics and Business USA, Scientific Journal ZREFIS Bosna i Hercegovina, Science Journal of Business and management USA, American Journal of Economics USA,  Advances in management USA), član znanstvenih odbora i key note speaker na više međunarodnih konferencija.

Nalaze svojih istraživanja izlagao na 65 znanstvenih konferencija. Autor je 13 znanstvenih knjiga, 11 poglavlja u znanstvenim knjigama, 84 objavljena znanstvena i 245 objavljenih stručnih radova, 2 recenzirane nastavne skripte, 2 recenzirane monografije, 8 stručno popularnih knjiga. Voditelj 18 projekata ekološke sekcije Kluba za športski ribolov Split gdje je i član Upravnog odbora (1995. – 2020.). Recenzent dva studijska programa (Ekonomski fakultet Zagreb i Veleučilište u Požegi), 8 znanstvenih knjiga, 6 poglavlja u znanstvenim knjigama, 86 objavljenih znanstvenih radova.

Certificirani je predavač – edukator o upravljanju programima i projektima EU. Edukator je i voditelj seminara i radionica za menadžere turističkih subjekata, poduzetnike, (kreiranje i brendiranje specijaliziranih turističkih proizvoda, izrada poslovnih i marketinških planova, strategija i dr.); za sportske menadžere (istraživanje tržišta za sportske subjekte); te za strukovno obrazovanje nastavnika.

Angažiran u poslovnoj praksi na poslovima razvoja i pozicioniranja novih proizvoda i usluga, izradi marketinških planova i strategija, te aktivnostima brendiranja destinacija i turističkih subjekata. Član je Hrvatske udruge za marketing CROMAR i Američke ANHEI strukovne organizacije preko kojih razmjenjuje iskustva sa kolegama marketinškim stručnjacima.

Član je Hrvatskog svjetskog sabora (glasnogovornik za turizam i poduzetništvo). Predsjednik nevladinog, nestranačkog Odbora za odgovorni i održivi turizam RH, te član malog vijeća Europskog pokreta Split, Pomorskog instituta Split i Predsjedništva Hrvatsko – austrijskog društva. Tijekom 2015. godine član Povjerenstva Sveučilišta u Splitu za istraživanja ugljikovodika u Jadranu.

Humanitarno djelovanje: dobrovoljni darovatelj krvi (36 puta), član predsjedništva udruge Sanus i dr.

Aktivno se bavio sportom (stolni tenis, karate i srodni borilački sportovi, podvodni ribolov), nakon prestanka natjecateljskog angažmana obnaša upravljačke funkcije u sportu (selektor karate tima Sveučilišta Split, predsjednik Karate saveza grada Splita, član Upravnog odbora više karate klubova, član skupštine Splitskog saveza sportova, član Upravnog odbora kluba za športski ribolov Split i dr.). Nositelj je majstorskog zvanja u karate, crni pojas 4. dan.

Dodijeljeno mu je više priznanja (Doprinos razvoju Tae kwon doa-a u Splitu i Dalmaciji 2020; doprinos 50 godina razvoja karatea u Splitu i Dalmaciji 2019; Za znanstveno djelo objavljeno kod eminentnog inozemnog izdavača 2018; Za 35 puta darovanu krv 2018; Sanusova humanitarna mreža 2016; Za zbirno znanstveno djelo 2013; Za doprinos osnivanju i razvoju borilačkih sportova u Splitu 2013; Plava vrpca Vjesnika 2005. za ostvarene podvige na moru (spašavanje ronioca); Zlatne zahvalnice za potporu i suradnju KŠD Artorius u kulturi i sportu 2011; Oskar Ministarstva zaštite prirode i okoliša 2001. – za projekt Kamena Svjetla, turistička valorizacija jadranskih svjetionika; Priznanja za potporu i suradnju u promicanju zaštitarske djelatnosti 1995. – zapošljavanje bivših sportaša i dr.). Služi se engleskim, talijanskim, francuskim, i  njemačkim jezikom.

Scroll to Top