Kap.d.pl. Nikola Srabotnak, ing.pom., DP operator

Nikola Srabotnak

Nikola Srabotnak rođen je u Dubrovniku 1945. godine, gdje je završio srednju i Višu pomorsku školu te stekao zvanje inženjera za pomorski promet.

Plovio je u svojstvu poručnika i zapovjednika brodova duge plovidbe, a ispit za zvanje i ovlaštenje kapetana duge plovidbe položio je 1973. godine, te je pri Konsberg Albatross a.s. u Norveškoj stekao zvanje DP operatora zapovjednog sistema off-shore brodova.

Posebno dugogodišnje iskustvo Nikola Srabotnak ima na radu i uspostavi off shore emergency logistike pri naftnim platformama Sjevernog mora i upravljanja višenamjenskim ronilačkim DP brodovima u akvatoriju naftnih offshore polja Meksičkog zaljeva, Brazila, Škotske i Italije.

Nikola Srabotnak problematikom pomorskog dobra, luka i koncesija bavi se profesionalno od 1994. godine u Dubrovačko–neretvanskoj županiji gdje je obnašao dužnost pročelnika, stručnog savjetnika za pomorstvo i voditelja poslova pomorstva.

U svojstvu pročelnika Ureda za pomorstvo u Dubrovniku Nikola Srabotnak prvi je pokrenuo koncesijski sustav i postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra na prostoru juga Hrvatske.

Scroll to Top