dr.sc. Ana Perić Hadžić

Ana Perić Hadžić

Doktor znanosti Ana Perić Hadžić, docent, predstojnica zavoda za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu, zaposlena je na Pomorskom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci od 2003 godine.

Doktorat znanosti je stekla na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2011. godine obranivši rad pod nazivom Javno privatno partnerstvo – model za ubrzani razvoj lučkog sustava Republike Hrvatske.

Trenutno je nositeljica kolegija Osnove ekonomije, Financijski menadžment, Metodologija znanstveno-istraživačkog rada, Ekonomija za menadžere i Upravljanje projektima te Ekonomika javno-privatnog partnerstva na međusveučilišnom doktorskom studiju Pomorstvo.

Kao suradnik na projektu radila je nekoliko međunarodnih projekata i projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Također, sudjelovala je u izradi 20-tak studija gospdoarske opravdanosti u postupku davanja koncesija na pomorskom dobru, naročito u dijelu ekonomsko – financijske analize.

Scroll to Top