Ranko Smokvina

Ranko Smokvina

Ranko Smokvina je rođen u Rijeci. Završio je Pomorsku školu i nakon položenog ispita za časnika trgovačke mornarice diplomirao na ekonomskom fakultetu.

Cijeli svoj radni vijek bavio se informatikom, najprije u ERC-u Rijeka gdje je bio voditelj službe za sistemsku analizu, zatim u Lošinjskoj plovidbi gdje je bio šef službe za AOP i u Jadroganetu gdje je osnovao i vodio informatičku službu. Za rad u Lošinjskoj plovidbi i Jadroagentu dobio je osobno i kolektivne nagrade od stručne udruge HIZ.

Pored toga, Ranko Smokvina je predavao projektiranje informacijskih sustava na odjelu za informatiku Fakulteta industrijske pedagogije i kompjutorske simulacije na Pomorskom fakultetu. Bio je tajnik Društva kibernetičara. Održao je veliki broj predavanja na stručnim skupovima i objavio više stručnih radova u časopisima. 1989 osniva svoju konzultantsku tvrtku infoExpert u kojoj djeluje do umirovljenja. Radio je na uvođenju EDI sustava u Luci Koper i kao konzultant Svjetske banke na uvođenju PCS sustava u Luci Ploče. U više navrata je radio i kao konzultant u Lučkoj upravi Rijeka.

Jedan je od autora nacionalne eStrategije za razdoblje 2007-2010 a poslije toga i voditelj nacionalnog projekta eRačun u sklopu nacionalnog povjerenstva za eRačun. Član je bio i Nacionalnog vijeća za ePoslovanje. Bio je član EU CEN-ovog workshopa za eRačun i od CEN-a imenovan nacionalnim informacijskim managerom (CIM) za eRačun u Republici Hrvatskoj. Dugogodišnji je stručni programski konzultant i predavač na eBiz konferenciji i autor članaka u časopisu InfoTrend.

Ranko Smokvina je oženjen, otac dvoje djece i djed troje unuka. Bavi se fotografijom, jedrenjem i obnavljanjem starog namještaja.

Scroll to Top