Izv. prof. dr.sc. Robert Mohović, dipl. inž. , kap. d. pl.

Robert Mohović

Robert Mohović rođen je 14. srpnja 1965. u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Mošćeničkoj Dragi, a srednju Pomorsku školu nautičkog smjera u Bakru 1984. godine. Na Pomorski fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je na prvom stupanju 1988. godine, a na drugom stupnju 1990. godine. U akademskoj godini 1988/89. dobio je rektorovu nagradu.

Ispit poručnika trgovačke mornarice položio je pri Lučkoj kapetaniji Rijeka 1985. godine, a ispit za kapetana duge plovidbe 1991. godine. Magistarski rad “Komparativna analiza poprečne stabilnosti kod brodova različitih tehnologija” obranio je 1995. godine, a doktorsku disertaciju “Model manevriranja brodom u ograničenim plovnim područjima u funkciji sigurnosti i zaštite morskog okoliša” 2002. godine. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci zaposlio se 1991. godine kao stručni suradnik, a trenutno je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Bio je i nositelj kolegija na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Odjelu za promet i pomorstvo Sveučilišta u Zadru. Predavač je i član ispitnih povjerenstava imenovan od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH za najviša zvanja u pomorstvu. Aktivno se bavi znanstvenim radom i objavljivanjem znanstvenih radova.

Kao voditelj ili suradnik sudjeluje u izradi znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša te srodnih područja za potrebe gospodarskih subjekata, posebice pomorske privrede, državnih službi, jedinica lokalne samouprave, i sl., a sudjeluje i u sudskim vještačenjima iz ovog područja. Član je više radnih skupina za izradu pojedinih propisa pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Član je uredništva časopisa Pomorstvo (Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i glavni urednik Mošćeničkog zbornika (Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga). Redoviti je član Znanstvenog vijeća za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) – Sekcija za morsko brodarstvo, a član je i Međunarodne udruge nastavnika pomorske struke (International Association of Maritime Lecturers, Malmo, Švedska), Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske i Nautical Institute, Velika Britanija.

Član je Udruge pomorskih kapetana sjevernog Jadrana. Predsjednik je strukovnog razreda inženjera pomorskog prometa i inženjera prometa na plovnim putovima unutarnjih voda i član Upravnog odobora Hrvatske Komore inženjera tehnologije prometa i transporta.

Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci bio je prodekan za stručno usavršavanje i razvoj u dva mandata, a tri godine obavljao je i dužnost voditelja Centra za izobrazbu pomoraca. Član je Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga u okviru čega se bavi istraživanjem pomorstva i ribarstva šireg zavičaja, pri čemu aktivno objavljuje i organizira tematske izložbe i skupove. Aktivno sudjeluje u projektima popularizacije pomorske znanosti i struke, a trenutno je na čelu inicijative za očuvanje i revitalizaciju naše pomorske, ribarske i brodograđevne baštine.

Scroll to Top