dr.sc. Tonći Panžić

Tonći Panžić rođen je 28.03.1975. u Splitu. Po završetku osnovne škole upisuje i završava srednju školu MIOC (Matematičko-informatički obrazovni centar) u Splitu. Završava Pomorski fakultet u Splitu, smjer pomorsko ribarska tehnologija, i Visoku pomorsku školu u Splitu smjer pomorska nautika (1993.-1999.). Vojni rok odslužio je u Hrvatskoj ratnoj mornarici (1998./99.). 2002./2003. upisuje poslijediplomski znanstveni studij na Pravnom fakultetu u Splitu “Pomorsko pravo i pravo mora”. Magistrirao je 2009. g. i stekao zvanje magistra znanosti. Doktorirao je na pravnom fakultetu u Splitu 2012. g. i stekao zvanje doktora znanosti. Od 2005. radi u Hrvatskom hidrografskom institutu, sada kao pomoćnik ravnateljice za sigurnost plovidbe i kartografiju. 

Scroll to Top