dr.sc. Tonći Panžić

Dr. sc. Tonći Panžić rođen je 28.03.1975. u Splitu. Po završetku osnovne škole upisuje MIOC (Matematičko-informatički obrazovni centar). Završava Pomorski fakultet u Splitu, smjer pomorsko ribarska tehnologija, (prosjek studiranja 3.9) i Visoku pomorsku školu u Splitu smjer pomorska nautika (1993.-1999.). Vojni rok odslužio je u Hrvatskoj ratnoj mornarici (1998./99.) kao kormilar u Odredu logističkih brodova (aktivna plovidba od Dubrovnika do Pule).

U akademskoj godini 2002./2003. upisuje poslijediplomski znanstveni studij na Pravnom fakultetu u Splitu “Pomorsko pravo i pravo mora” (ukupni prosjek 4.3).

Magistrirao je 14.05.2009. i stekao zvanje magistra znanosti. Tema magistarskog rada: “Pravni status luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj.”

Doktorirao je na pravnom fakultetu u Splitu 27.07.2012. i stekao zvanje doktora znanosti (doktor društvenih znanosti, iz polja pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i opće prometno pravo). Tema doktorskog rada “Pravni status sportskih luka u zakonodavstvu Republike Hrvatske”.

U akademskoj godini 2006./2007. upisuje poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij “Pomorstvo” modul Hidrografsko inženjerstvo na kojem je položio sve ispite (ukupni prosjek 4.9).

Od 02.03.2005. radi u Hrvatskom hidrografskom institutu, sada u Odsjeku za EU projekte, fondove i kabinetske poslove ravnatelja. Položio je državni stručni ispit iz upravnog područja mora (iz područja pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, sigurnosti plovidbe i zaštite mora). Dragovoljni darovatelj krvi. Neoženjen.

Scroll to Top