Tonko Bogovac

Tonko Bogovac rođen je 1993. godine u Šibeniku, a odrastao je u Dubrovniku.

Na Geofizičkom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu stječe naziv prvostupnika geofizike, a kasnije i magistra fizike – geofizike. Tijekom studija tri godine za redom sudjelovao je u provedbi i organizaciji međunarodne konferencije o podmorskoj robotici naziva Breaking the Surface u Biogradu na Moru.

2020. godine započinje s radom na projektu Beachex – održiva gradnja plaža  koji se provodi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Lancaster Environment Centreom, te u sklopu projekta upisuje i interdisciplinarni doktorski studij oceanologije pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu s naglaskom na fizičku oceanografiju.

Scroll to Top