Dr.sc. Vanja Seršić, savjetnik za pomorsko dobro i morske luke

Osobni podaci:

Vanja Seršić

Banjol 100, 51280 Rab, Hrvatska

oženjen, otac dvoje djece

Datum i mjesto rođenja: 21. lipnja 1960., Sarajevo, BiH

Državljanstvo: Hrvatsko

Zanimanje: Savjetnik za pomorsko dobro i morske luke

Zvanje: Doktor pravnih znanosti

Obrazovanje:

 • Godine 2013. Nacionalno vijeće za znanost, Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje prava, na prijedlog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci potvrdilo mi je izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje prava, znanstvena grana pomorsko i općeprometno pravo.
 • Godine 2012. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, obranio doktorsku disertaciju na temu „Upravljanje pomorskim dobrom u Republici Hrvatskoj“ te stekao akademski stupanj doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i opće prometno pravo.
 • Godine 2010. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u okviru poslijediplomskog studija Pomorsko pravo i pravo mora, obranio magistarski rad na temu „Koncesije za iskorištavanje kopnenog dijela pomorskog dobra, površine mora, podmorja, morskog dna i morskog podzemlja“ te stekao akademski stupanj magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja pravnih znanosti, znanstvene grane pomorsko i opće prometno pravo.
 • Postdiplomant na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Pomorsko pravo i pravo mora na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 2004. godine.
 • Pravosudni ispit položio pred komisijom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske 2000. godine.
 • Položio državni stručni ispit za pristav I vrste zvanja pred Državnom ispitnom komisijom, Ministarstva uprave, Republike Hrvatske 1998. godine.
 • Položio stručni ispit za visoku školsku spremu pred nadležnom komisijom RSUP BiH 1987. godine.
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1986. Godine.
 • Završio III Gimnaziju u Sarajevu 1978. godine.

Radno iskustvo:

 • Od prosinca 2018. do danas vlasnik SARABAS-KONZALTING obrta za poslovno savjetovanje i usluge, gdje radi kao voditelj obrta za pravni konzalting, nekretnine i marketing i kao specijalista obavlja posao Savjetnika za pomorsko dobro i morske luke.
 • Od rujna 2016. do rujna 2017. radio kao Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.
 • Od svibnja 2015. do rujna 2015. radio kao Savjetnik za imovinsko pravne poslove i pomorsko dobro u Upravnom odjelu za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba.
 • Od travnja 2014. do svibnja 2015. radio sam kao vršitelj dužnosti Pročelnika Upravnog odjela za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje Grada Raba.
 • Od studenog 2009. do travnja 2014. radio sam u Gradu Rabu kao Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba.
 • Od kolovoza 2009. do studenog 2009. radio sam kao Voditelj službe za unutarnju reviziju te kao vršitelj dužnosti predstojnika Ureda Grada Raba.
 • Od 2006. do kolovoza 2009. radio sam u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, kao Samostalni stručni suradnik za pravne poslove.
 • Od 2001. do 2006. radio sam na Rabu, u Gradu Rabu, kao Predstojnik ureda Grada Raba.
 • Od 1997. do 2001. radio sam na Rabu, u Primorsko-goranskoj županiji, Uredu za imovinsko-pravne poslove, kao Samostalni upravni referent za denacionalizaciju.
 • Od 1995. do 1997. radio sam na Rabu, u Arbex d.o.o. trgovačko društvo za djelatnost turizma i ugostiteljstva, kao Direktor.
 • Od 1993. do 1994. radio sam u Rijeci, u IDFS d.o.o. trgovačko društvo za djelatnost konsignacione i komisione prodaje roba, kao Direktor marketinga.
 • Od 1986. do 1992. radio sam u Sarajevu, u MUP-u BiH, Odjel za suzbijanje općeg kriminaliteta, Odsjek za droge, kao Viši inspektor za suzbijanje nedozvoljene trgovine opojnim drogama.

Članstvo u stručnim udrugama:

 • Hrvatsko društvo za pomorsko pravo
 • Institut za javnu upravu

Članstvo u civilnim i sportskim udrugama:

 • Član sam „Big Game klub Rab“.
 • Član sam Jedriličarskog kluba „Rab“.
 • Član sam Matice hrvatske ogranak Rab.
 • Član sam Nogometnog kluba „Rab“.
 • Član sam Udruge antifašista otoka Raba.

Specifično iskustvo i znanja:

 • Bio sam član Županijskog povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra na području Primorsko-goranske županije od 2009. do 2015.
 • Bio sam član Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Kampor na Rabu od 2010. do 2014.
 • Bio sam član nadzornog odbora Merkura d.o.o. Rab u periodu od 2005. do 2010.
 • Bio sam član Službeničkog suda Primorsko-goranske županije od 2008. do 2009.
 • Bio sam član Županijskog povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra na području Primorsko-goranske županije od 2001. do 2005.
 • Bio sam predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab u dva navrata i to od 2004. do 2006. i u periodu od 1999. do 2004.

Učešće na savjetovanjima kao autor i izlagač teme:

 • Učestvovao u siječnju 2018. kao izlagač u Zagrebu na znanstveno stručnom skupu Instituta za javnu upravu povodom obljetnice postojanja Europske povelje o lokalnoj samoupravi, na temu „Europska povelja o lokalnoj samoupravi i decentralizacija“
 • Učestvovao u svibnju 2015. godine u Malom Lošinju kao izlagač na savjetovanju „Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i druga aktualna pitanja pomorskog i prometnog prava“ u organizaciji Hrvatskog društva za pomorsko pravo na temu „Integralno upravljanje pomorskim dobrom i decentralizacija“
 • Učestvovao u svibnju 2015. godine u Zagrebu kao izlagač na savjetovanju Nekretnine 2015. u organizaciji Novog informatora na temu „Integralno upravljanje pomorskim dobrom i decentralizacija“.
 • Učestvovao u ožujku 2015. godine u Zadru kao izlagač na interaktivnom pravnom praktikumu u organizaciji pravnog portala IUS INFO na temu „Pomorsko dobro“.
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstvenom skupu „Pomorsko pravo i pravo mora: jadranske zemlje u europskim okvirima“ u organizaciji HAZU Jadranski zavod u studenom 2014. sa temom „Pravni problemi morske obale (u svjetlu europskog i hrvatskog prava)“
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora u Rabu 2014., sa temom „Sličnosti i razlike upravljanja srodnim općim dobrima“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2014., Sveučilište u Splitu Pravni fakultet i Grad Rab, Rab 2014.
 • Učestvovao kao koautor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti građanskog prava, prava u turizmu, pomorskog prava i prava mora u Rabu 2013., sa temom „Pomorsko dobro jučer, danas i sutra“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 6.-8. lipnja 2013., Sveučilište u Splitu Pravni fakultet i Grad Rab, Rab 2013.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti pomorskog prava, prava mora i prava turizma u Rabu 2012., sa temom „Integralno upravljanje pomorskim dobrom“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2010. – 2012., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2012.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na znanstveno stručnom skupu „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Aktualnosti pomorskog prava i prava mora u Rabu 2011., sa temom „Razgraničenje jedinica lokalne samouprave na moru“ koji je objavljen u Zborniku radova „In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid“ Rab 2010. – 2012., Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split 2012.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na savjetovanju o pomorskom dobru u Zadru 2006., sa temom „Koncesijsko odobrenje kao instrument gospodarskog iskorištavanja dobara s posebnim osvrtom na pomorsko dobro“ koji je objavljen u monografiji Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb travanj 2006.
 • Učestvovao kao autor i izlagač na savjetovanju o pomorskom dobru u Zadru 2005., sa temom „Pomorsko dobro i jedinice lokalne samouprave“ koji je objavljen u monografiji Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb ožujak 2005.

Učešće na savjetovanjima sa priopćenjima:

 • Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse Opatija 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018.
 • Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse Opatija 2009.

Znanje stranih jezika:

Služim se engleskim, španjolskim, talijanskim i ruskim jezikom.

Scroll to Top