Dr.sc. Vesna Skorupan Wolff

Dr.sc. Vesna Skorupan Wolff

Vesna Skorupan Wolff diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 1995. godine, magistrirala 1999. godine, a doktorirala 2005. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu s temom doktorske disertacije Osobe na strani broda i ugovorna odgovornost za prijevoz stvari morem.

Od 2003. godine zaposlena je u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, najprije kao znanstveni novak, asistent, znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik, a od 2019. znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Prije toga radila je u odvjetničkom uredu (od 1993. do 1998. godine) te na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske (od 1998. do 2003. godine).

Bila je istraživač na više znanstvenih projekata: znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša, znanstveni projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Prilagodba hrvatskog pomorskog zakonodavstva međunarodnim standardima i pravu Europske unije, znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Hrvatsko pomorsko zakonodavstvo i međunarodni standardi.

Član je uredništva znanstvenog časopisa Poredbeno pomorsko pravo = Comparative Maritime Law od 2006. do 2016. godine. Član je uredništva: znanstvene monografije Novi pravni režim za marine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2019., Zbornika radova sa 2. Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava – Suvremeni izazovi pomorske plovidbe – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, Split, 2018. Član je organizacijskog odbora tri međunarodne znanstvene konferencije: 8th International Maritime Science Conference (IMSC 2019) održane u Budvi, Crna Gora, 11.-12. 4. 2019., Završne konferencije znanstvenog projekta Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša – „Novi pravni režim za marine“, održane u Zagrebu, 22.-23. 11. 2018., Međunarodne znanstvene konferencije pomorskog prava “Suvremeni izazovi pomorske plovidbe” – 2nd International Scientific Conference on Maritime Law – Modern Challenges of Marine Navigation, održane u Splitu, 28.-29. 9. 2018.

Recenzira znanstvene radove iz područja pomorskog prava za znanstvene časopise i zbornike radova s međunarodnih konferencija. Član je: Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2013., 2015. i 2019. godine kojeg je osnovalo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske; Radne skupine za izradu Pravilnika o načinu i postupku prodaje broda putem javne dražbe koju je 2016. godine osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture; Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, koju je 2016. osnovalo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2017. godine i Upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo od 2007. godine. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, dana 6. 12. 2018. godine dodijelilo joj je priznanje za unaprjeđenje pomorskog zakonodavstva, a na natječaju za najbolji stručni članak časopisa Odvjetnik nagrađivani su njezini članci 1995. i 1996. godine. Izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja pomorskog prava.

Scroll to Top